Las tierras del Ebro disponen de 146.000 toneladas de Biomasa para energía

La millora de les estructures de les masses forestals permetria reduir el combustible i, alhora, la vulnerabilitat als grans incendis.
 
Les Terres de l'Ebre podrien utilitzar unes 146.000 tones anuals de biomassa forestal i agrícola per a la producció energètica, amb uns 259 MW de potencial tèrmic i 15MW de potencial elèctric. Així es desprèn del document sobre l'estratègia per a la gestió forestal sostenible a les Terres de l'Ebre a través de la valorització energètica de la biomassa, que ha presentat el conseller de Medi ambient, Francesc Baltasar.

 

En concret, es podrien aprofitar fins a 37.863,9 hectàrees forestals, la qual cosa representaria 36.395,1 tones anuals per al consum energètic i un potencial tèrmic i elèctric a instal·lar de 70,8MW. i 3,9MW., respectivament.

Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables (PANER) 2010-2020

 La Directiva 2009/28/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, estableix que cada Estat membre ha d'elaborar un Pla d'Acció Nacional en matèria d'Energies Renovables (PANER) per aconseguir els objectius nacionals fixats en la pròpia Directiva. Per a Espanya, aquests objectius es concreten que les energies renovables representin un 20% del consum final brut d'energia, amb un percentatge en el transport del 10%, l'any 2020.

El Pont de Suert utilitzarà Biomassa per escalfar l'aigua de la futura piscina

La piscina coberta del Pont de Suert, que entrarà en funcionament al desembre, utilitzarà biomassa procedent de les més de 3.000 hectàrees de bosc de propietat municipal per sufragar més del 60% de la despesa energètica de les instal·lacions per escalfar l'aigua. Per això s'instal·larà una caldera de biomassa. L'alcalde, Albert Alins, va explicar que les tasques d'extracció de biomassa, majoritàriament procedent de pins, es duran a terme a través de plans d'ordenació forestal que el mateix ajuntament ja té programats en diferents zones com Viu de Llevata, Sarreres, a Llesp, i Malpàs. L'extracció de biomassa la durà a terme l'ajuntament, per això crearà sis llocs de treball, que seran finançats amb subvencions de la conselleria de Medi Ambient.

L'alcalde va assenyalar que la calefacció de les piscines amb biomassa servirà coma prova per estendre aquest sistema a altres equipaments municipals com la guarderia, l'escola local o el mateix edifici consistorial. El consistori confia a sumar uns 400 socis de la piscina per assegurar el manteniment de la infraestructura.

EL SEGRE -18/07/10

 

Primeres dades de l'Observatori Nacional de calderes de Biomassa

L'Observatori permet conèixer la grandària del sector i la seva tendència futura, tant en nombre d'empreses com en volum econòmic; ofereix estimacions del consum de biocombustibles sòlids i la seva distribució geogràfica. Permet avaluar la reducció de costos energètics, i la consegüent millora en la competitivitat de les empreses i creació d'ocupació, derivada del canvi a calderes de biomassa, i també la reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle.

Des de l'engegada de l'Observatori, al desembre de 2009, s'han registrat més de 1.200 instal·lacions i 250 MW Primeres dades Encara que hi ha un major nombre d'instal·lacions en l'àmbit domèstic, és en la indústria on trobem més KW instal·lats a causa del ús de calderes de major potència. La potència mitja unitària en instal·lacions industrials (indústria de la fusta i el moble, agroganadera, etc.) és de 350 KW; en les llars s'instal·len calderes o xemeneies de potència mitja 55 KW; mentre que en el sector públic (ajuntaments, poliesportius, col·legis, district heatings, etc.) les calderes tenen 300 KW de potència mitja. En el sector industrial són les fàbriques relacionades amb el món agrari i de la fusta les quals major nombre d'instal·lacions i potència reuneixen, degut, sobretot, a la major facilitat d'accés a la matèria primera. Un exemple excel·lent és una cooperativa agrícola de Losar de la Vora, Càceres, que entre 2007 i 2008 ha instal·lat 6 calderes per als seus assecadors de tabac; en total 9.900 KW.

Cada vegada són més les instal·lacions esportives i col·legis que empren biomassa, encara que les district heatings en comunitats de veïns són els quals més potència unitària aporten (250 KW/instal·lació esportiva enfront de 1MW/ DH, com mitjana). Hospitals i establiments hotelers són potencials grans consumidors de biomassa que encara semblen acostar-se amb timidesa a aquesta possibilitat. Hi ha 18 district heatings o calefaccions centralitzades, repartits per Andalusia, Astúries, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Navarra i País Basc amb una potència instal·lada total de 20 MW, i sent 2 d'elles per a producció de calor i fred.

 

EMPRESAS.NET - 13/07/10

 

Unes Jornades desenvolupen el potencial econòmic de la Biomassa

 L'Associació de Propietaris Forestals Tinença-Ports (APFTP) està disposada a impulsar iniciatives privades que facin possible l'aprofitament del residu forestal o biomassa.

Així, durant la jornada formativa "Aprofitament de biomassa forestal: oportunitat per a la gestió dels boscos" celebrada ahir a Morella es va parlar de la possible col.laboració interautonòmica Aragó-Comunitat Valenciana per posar en valor la biomassa forestal.

Les obres de la planta de Biomassa de Cassà començaran aquest any, un cop enllestits tots els tràmits

Serà d'estella forestal i generarà l'energia equivalent al consum de 10.000 persones

Les obres de la planta de biomassa de Cassà de la Selva, que funcionarà amb estella forestal, podrien començar aquest any. Aquesta setmana s'ha acabat el període d'informació pública, i ara queden pocs tràmits perquè es tiri endavant el projecte. Si es complissin els tràmits, ja podria estar en funcionament l'any vinent, darrera el polígon industrial del Trust. La planta tindrà una potència elèctrica de 7 megawatts, que equival al consum anual d'unes 10.000 persones, i serà la primera de la demarcació.

La Biomassa Forestal podria arribar a cobrir el 3% de la demanda d'energia primària a Espanya

 Dimarts passat, la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, i el president de l'Associació Nacional d'Empreses Forestals (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, van presentar el VI Estudi d'inversió i ocupació al sector forestal. Aquest últim va aportar dades econòmiques i socials sobre els avantatges de comptar amb la bioenergia en aquest sector, com que pot cobrir el 3% de l'energia primària consumida i crear 10.000 llocs de treball.

L'informe recull les últimes dades oficials pertanyents a 2008 d'inversió forestal i la seva contribució a la generació d'ocupació en el medi rural, facilitats per les comunitats autònomes i altres administracions públiques. La inversió total d'aquestes últimes al sector forestal va ascendir a 1.556 milions d'euros, amb prou feines el 2,8% de tota la inversió pública. Aquest percentatge és encara menor en relació amb el nombre de contractes al sector forestal davant el total d'altres activitats, un 0,30%. Per cada 1.000 hectàrees de terreny forestal existeixen 2,21 contractes.

Les restes vegetals del parc del Montseny s'utilitzaran com a combustible de calderes

Les restes dels boscos i de vegetació del Parc Natural del Montseny seran la biomassa que servirà de combustible per a les calderes de diversos municipis, entre les quals la de l'edifici de Ajuntament del Brull (Osona), en un projecte pioner impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Obra Social «la Caixa».

La Biomassa crema però no mata

L'alcalde de Salas (Astúries) sosté que les dues plantes d'energia neta prievistes no perjudicaran al sector fuster del concejo .

L'Alcalde de Salas defensa aferrissadament els projectes per instal·lar dues plantes de biomassa en el concejo, el primer d'Astúries que comptarà amb dues instal·lacions d'aquest tipus. José Manuel Menéndez explica que hi ha riquesa fustera "suficient" en el municipi per assortir a aquestes plantes sense que per això es redueixin les 22.000 hectàrees de bosc del concejo. La Directiva de la Comissió Europea recomana que el 20 per cent de l'energia que es consumeix a Europa sigui produïda a partir de fonts renovables, com la biomassa, però també aconsella que no es destinin cultius de cereal a la producció d'aquesta energia perquè es corre el risc que faltin aliments.

Planta de Biomassa Forestal a Alcoi

Planta de Biomassa

Dins del Pla de Foment de les Energies Renovables, el grup empresarial Julio Latorre ha començat les negociacions amb l'Ajuntament per a la instal·lació de la primera planta de producció d'energia renovable per biomassa forestal de la província d'Alacant. Està prevista una inversió de 6 milions d'euros i permetrà la creació de 30-35 llocs de treball directes i d'altres indirectes, repartits en la primera fase del procés, que és la que s'encarrega de la recol·lecció de la biomassa forestal, i en la pròpia planta on es transforma la matèria en energia.

 
Autoritats i representants empresarials i del comerç durant una
visita el passat mes de febrer a una planta similar a Xàtiva