Salutació del President


 

 

 LA JUNTA 

La Junta Directiva de l'Associació està formada a l'actualitat per les següents persones:

 

President: Josep Maria Giravent

Vice-President: Joan Canal

Secretària: Joan Puigoriol

Tresorer: Montserrat Boix

Vocals: Pere Garet, Joan Casacuberta, Baldiri Selva