Comissions de treball


Comissió de treball de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès sticky icon

A través de la signatura d'un conveni entre les diverses parts, s'acorda la creació d'una comissió de seguiment de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès.

 

La Comissió de Treball està formada per: El President/a de l’Associació, que presidirà la Comissió; un representant de la junta de l’Associació; dos membres del Consorci del Lluçanès i/o ajuntaments en representació dels municipis del seu àmbit territorial; un representant de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació assignat.

 

Les funcions de la Comissió seran:

 

  • Redacció del Pla Marc

  • Redactar els Programes anuals.

  • Revisar els programes especials.

  • Redactar el Pla de Vendes

  • Assessorar a l’Associació en l’execució dels Programes anuals.

  • Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest Conveni.

  • Preparar i proposar modificacions del Pla Marc i dels programes anuals.

  • Revisar el Pla marc al finalitzar la seva vigència.

 

ACTES DE LES COMISSIONS DE TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ  DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

 

 

25 de nvembre de 2015: Acta de la Comissió de treball nº 24

7 d'octubre de 2015: Acta de la Comissió de treball nº 23

3 de juny de 2015: Acta de la Comissió de treball nº 22

4 de febrer de 2015: Acta de la Comissió de treball nº 21

10 de desembre de 2014: Acta de la Comissió de treball nº 20

8 d'octubre de 2014: Acta de la Comissió de treball nº 19

16 de maig de 2014: Acta de la Comissió de treball nº 18

24 de gener de  2014: Acta de la Comissió de treball nº 17

25 d'octubre de  2013: Acta de la Comissió de treball nº 16

14 de juny de  2013: Acta de la Comissió de treball nº 15

8 de febrer de 2013: Acta de la Comissió de treball nº 14

26 d'octubre de 2012: Acta de la Comissió de treball nº 13

14 de juny de 2012: Acta de la Comissió de treball nº 12

1 de febrer de 2012: Acta de la Comissió de treball nº 11

7 de juny de 2011: Acta de la Comissió de treball nº 10

21 de gener de 2011: Acta de la Comissió de treball nº 9

22 de juliol de 2010: Acta de la Comissió de treball nº 8

13 de maig de 2010: Acta de la Comissió de treball nº 7

21 de juliol de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 6

23 de juny de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 5

2 de juny de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 4

6 de maig de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 3

15 d'abril de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 2

24 de febrer de 2009: Acta de la Comissió de treball nº 1