Avantatges de ser Soci


 

 

 AVANTATGES DE SER SOCI 

 

1. Defensa dels interessos de la propietat forestal - L’Associació representa els propietaris forestals del Lluçanès i dóna veu al soci per defensar els seus interessos com a propietari forestal.

 

2. Suport tècnic - Les actuacions que l’Associació porta a terme estan contemplades en un Pla Marc de Millora Forestal, que és un pla forestal conjunt, planificat a 15 anys vista, redactat entre representants de l’Associació, el Consorci del Lluçanès i tècnics de la Diputació de Barcelona. Cada any es redacta un programa anual on es concreta el pressupost i les finques on s’actuarà. Tots els treballs que l’Associació executa estan dirigits pels enginyers i tècnics forestals de l’Associació, que apliquen amb rigor les tècniques silvícoles més adients a cada bosc.

 

3. Treball amb empreses professionals - L’Associació té la capacitat de garantir feina continuada a les empreses del sector forestal. Això és una garantia de treball professional i de feina ben feta a les finques dels socis.

 

4. Optimització de la logística de l’explotació forestal - La gestió associada permet optimitzar els treballs forestals, utilitzant i compartint la maquinària i el personal més adequat a cada moment i a cada bosc.

 

5. Garantia de venda dels productes forestals en les millors condicions - El propietari associat es beneficia de les economies d’escala generades gràcies a la venda conjunta de lots grans de fusta i llenya, que garanteixen un subministrament constant a les empreses compradores.

 

6. Agilitació de permisos i tràmits administratius - És l’Associació qui es fa càrrec de la tramitació de permisos d’aprofitament forestal i altres tràmits administratius relacionats amb les feines que es desenvolupen d’acord al Pla Marc de Millora Forestal.

 

7. Finançament - En cas de treballs de millora, en els que els costos dels treballs superen els ingressos per venda de la fusta, l’Associació cobreix el dèficit generat amb el pressupost del Programa anual vigent.

 

 

  ACTUACIONS I PROCEDIMENTS 


Si el propietari hi està d’acord, l’Associació pot executar treballs forestals a les finques associades, d’acord amb un Pla Marc de Millora Forestal. Per fer-ho, cal signar un contracte privat entre el propietari i l’Associació. Segons aquest contracte, l’Associació es compromet a realitzar els treballs d’acord amb les condicions fixades al Pla Marc i el propietari es compromet a garantir la finalitat dels treballs durant un període de 15 anys.
 

Les despeses dels treballs forestals es financen de la següent manera:

• Amb la venda de la fusta o la llenya que es pugui obtenir.
• Amb les possibles subvencions que rebi el propietari per a les superfícies objecte de contracte.
• Amb les aportacions de l’Associació fins a cobrir tots els costos.
• En el cas que el balanç econòmic de l’actuació sigui positiu, el benefici és per al propietari.

 

 

 COM FER-SE SOCI  

 

Si esteu interessats en fer-vos socis de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, només cal que empleneu i signeu el full d'inscripció adjunt i el feu arribar a l'Associació  a la seu del Consorci del Lluçanès.

 

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar

Telèfon: 93.888.00.50

Fax: 93.888.04.56

Correu electrònic: sdr.consorci@llucanes.cat

 

 

 

 

 

  

AdjuntMida
BUTLLETA-INSCRIPCIO.pdf55.79 KB