Preguntes Freqüents


PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL PLA MARC FORESTAL

 

Què cal fer perquè l’Associació faci feines forestals a la meva finca?

Només s’ha de ser soci de l’Associació i s’ha signar un contracte amb l’Associació on es fixen les condicions i les obligacions de cadascuna de les parts.

 

Si signo el contracte, quins compromisos adquiriré?

Durant els propers 15 anys, el propietari es compromet a:

 

  • Transmetre les obligacions del contracte en cas de venda, herència o donació.

  • Permetre el manteniment dels camins i punts d’aigua per part de l’ajuntament.

  • No fer cap canvi d’ús del sòl a la zona d’actuació (rompuda, instal·lació, etc).

  • No dificultar a l’Associació la realització de les feines contractades.

  • Notificar a l’Associació l’atorgament d’altres ajuts per la superfície de contracte.

  • No fer cap actuació que comprometi la finalitat de les feines.

 

Què passarà si no compleixo els compromisos acordats?

L’Associació exigirà al propietari el retorn d’una part de la inversió realitzada a la finca, segons s’explica detalladament al contracte privat.

 

Quina empresa s’encarregarà dels treballs?

L’Associació seleccionarà i contractarà l’empresa que tingui capacitat per fer la feina en les millors condicions, al millor preu i amb les garanties legals exigibles.

 

Qui es quedarà la fusta?

L’Associació sempre vendrà la fusta i la llenya. La venda sempre serveix per pagar una part de la feina en treballs de millora i per pagar tota la feina en aprofitaments.

 

Si la fusta no arriba a pagar la feina, qui se’n farà càrrec?

L’Associació pagarà la feina a l’empresa, recuperarà part dels diners amb la venda de la fusta i aportarà tota la resta. El propietari no haurà de pagar res, excepte l’aportació de la fusta.

 

Si la fusta paga la feina, qui es quedarà els beneficis?

En el cas d’aprofitaments els beneficis són per al propietari i l’Associació li cobrarà un 5% del benefici obtingut en concepte de despeses de gestió.

 

Vull quedar-me una part de la llenya, com ho fem?

El propietari pot comprar una part o tota la llenya a un preu pactat al començament dels treballs. Aquest preu correspondrà al de venda a carregador. Si el propietari vol transportar la llenya a la casa o a un punt concret, l’Associació li cobrarà el cost exacte del transport.

 

Qui s’encarregarà de la tramitació de permisos i contractació?

L’Associació s’encarrega de tramitar els permisos i contractar les feines i la venda de la fusta.

 

Hauré de pagar alguna cosa pels serveis?

Només cal ser soci de l’Associació i estar al corrent del pagament de la quota d’associat.

 

Quant he de pagar per ser soci de l’Associació?

La quota de soci és de 30 euros anuals.

 

Podré introduir bestiar a la zona on s’hagi treballat?

En la major part de casos sí. Només s’haurà d’acotar l’entrada de bestiar durant deu anys quan es tracti d’una plantació, una tallada de regeneració (tallada amb l’objectiu d’aconseguir nou planter i renovar el bosc) o un bosc que s’hagi cremat fa poc.

 

Què passarà amb les capçades i restes de tallada?

Les restes de tallada i capçades es deixen tocant a terra, trossejades en fragments de menys d’un metre i mig i sense que s’aixequin més de 60 cm de terra. Si el propietari vol retirar les restes o eliminar-les ho pot fer pel seu compte o assumir el cost de l’eliminació.

 

He sol·licitat els ajuts del CPF. Puc fer les feines amb l'Associació?

Sí. En cas que el Propietari hagi sol·licitat els ajuts del Centre de la Propietat Forestal o bé s’hagi acollit a qualsevol altra subvenció n’ha d’informar puntualment a l’Associació. En aquest cas, l’Associació farà l’actuació i, un cop acabades les feines, les facturarà al Propietari. Aquest haurà d’abonar l’import de la factura a l’Associació.

 

I si la subvenció del CPF només cobreix una part de la feina?

En cas que la subvenció només cobreixi un part dels treballs contractats, i que la fusta i la llenya no arribin a pagar la resta de la feina, l’Associació es farà càrrec de cobrir les despeses fins a cost zero per al propietari.

 

Podré tallar durant els propers 15 anys?

Si, sempre que la tallada no contradigui la finalitat de l’actuació que va fer l’Associació. De tota manera, si el propietari vol fer una nova tallada a la zona durant els propers 15 anys, és preferible que es posi en contacte amb l’Associació per evitar malentesos. En zones no contractades, la propietat no cal que demani permís a l’Associació.