Presentació del Projecte


 

 

 

 

 

 

 

 

    EL LLUÇANÈS     

 

El Lluçanès és un territori format per 13 municipis amb un total de 36.756 Ha i prop de 8.500 habitants, situat a cavall de les comarques d'Osona, Bages i Berguedà.

El paisatge que caracteritza aquest espai és el del mosaic agroforestal que la mà de l'home ha anat dibuixant al llarg de la seva història. Actualment, l'abandonament progressiu de l'agricultura i la ramaderia ha afavorit un lent increment de les masses boscoses del territori. En aquest sentit, un estudi realitzat amb dades entre el 1982 i el 1999 indiquen com durant aquest període de temps les explotacions agràries s'han reduít en un 62% al Lluçanès.

Aquest estudi corrobora les dades del darrer Inventari Forestal Nacional, elaborat pel Ministeri del Medi Ambient, segons els quals la superficie forestal a Catalunya ja és del 61%; un 4% més que fa 12 anys. La principal activitat econòmica del Lluçanès és el sector de la construcció, seguit del sector terciari, l'agricultura i la ramaderia.

Amb la creació el 2005 del Servei de Desenvolupament Rural del Lluçanès (Consorci del Lluçanès)  i en coordinació amb l'Agència d'Energia d'Osona, del Consell Comarcal d'Osona, es va iniciar el projecte que inicialment tenia per objectiu la col.locació d'algunes calderes de biomassa en els equipaments públics d'alguns municipis que pertanyen al Consorci del Lluçanès. La iniciativa es va iniciar assessorant als ajuntaments interessats en la proposta i promoure una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de les energies renovables. Aquesta campanya de difusió del projecte i assessorament va desembocar a principis del 2006 a la celebració d'una jornada sobre biomassa. Al llarg d'aquesta jornada es va començar a veure que aquesta energia renovable i neta podia ser una oportunitat per donar sortida a un subproducte del bosc millorant així la rendibilitat de les explotacions forestals, generar nous llocs de treball a la vegada que es contribuïa a la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera.

 

     EL PROJECTE     

 

El Projecte de la Biomassa al Lluçanès, doncs, no es tracta tan sols d'una iniciativa per a la contribució amb les energies renovables sinó un projecte global de territori. En aquest sentit, aquest projecte intervé en:

• Problemàtiques ambientals de primer ordre (contribució a la mitigació del canvi climàtic, disminució del risc d'incendi, reciclatge de residus industrials)

• Problemàtiques econòmiques (revalorització dels productes forestals, rendes complementàries pels propietaris forestals i pagesos, creació de nous llocs de treball)

• Problemàtiques socials (revalorització del bosc com a recurs, millora en la gestió dels boscos).

Així el projecte es basa en la promoció i producció de la biomassa com a font d'energia renovable i com a font d'ingressos per als productors d'estella i de pèl.let. Així doncs, per una banda, el Consorci del Lluçanès ha posat els seus esforços en la promoció i assessorament a les entitats, administracions i particulars interessats en la col.locació de calderes de biomassa, ja siguin calderes de pèl.lets com calderes d'estella.

Per altra banda, s'ha treballat conjuntament amb empresaris i propietaris forestals per tal d'aconseguir oferir el producte que es necessita per aquestes calderes (estella i pèl.lets) a un preu assequible i competititu.

 

    BIOMASSA AL LLUÇANÈS     

 

Els resultats assolits al llarg del projecte, iniciat a finals del 2005 han estat exponencials. Actualment hi comptem més de 50 calderes en el territori que es nodreixen de biomassa procedent del Lluçanès, ja sigui mitjançant l'estella d'un propietari forestal o bé pèl.let provinent d'una empresa situada al Lluçanès i fabricant d'aquest combustible. Es pot afirmar que el nombre de calderes al Lluçanès suposa una de les densitats més altes de calderes de biomassa al conjunt de Catalunya.

El projecte de Biomassa del Lluçanès, doncs, va més enllà d'un projecte energètic; es tracta d'una concepció global de territori que persegueix un desenvolupament rural sostenible. En aquest sentit, el projecte de Biomassa del Lluçanès ha generat una nova font d'ingressos pels propietaris forestals que a través de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès esdevindrà més estructurada.

Per altra banda, aquesta iniciativa ha promogut el llançament d'un nou producte per part de l'empresa Grans del Lluçanès, que amb el suport del Consorci del Lluçanès elabora i distribueix pèl.let per a les calderes de Biomassa del Lluçanès.

Finalment, el projecte ha començat a tenir certa rellevància per la  qualitat pionera de la iniciativa que ha portat als seus responsables a presentar-lo en diferents jornades i seminaris, i a atraure a interessats, tant entitats com col·lectius d'altres territoris (estudiants, gent gran, administracions...) a la visita de les instal.lacions de les calderes de biomassa del Lluçanès.

El Consorci del Lluçanès també ha participat en diferents xerrades com a convidat per a explicat i mostrar el projecte pioner que s'està duent a terme en el nostre territori.

 

 

 

 

    PROJECTE PREMIAT     

 

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA LOCAL PER L'EFICIÈNCIA, ESTALVI I EL FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES

L'any 2007 la Diputació de Barcelona va concedir, dins dels Premis a les millors iniciatives locals de Medi Ambient, el Premi a la millor iniciativa local per l'eficiència, l'estalvi i el foment de les energies renovables, al Projecte de Biomassa al Lluçanès.


 

 

  PREMI PER LA INNOVACIÓ


Aquest any 2010 dins les obres realitzades a través del PUOSC i que han estat reconegudes destaquen en els àmbits de la sostenibilitat ambiental, la innovació, l’exel·lència arquitectònica, la conservació del patrimoni i el valor social i la incidència ciutadana, una de les obres destacades ex aequo per la innovació ha estat la “Instal·lació de caldera de Biomassa” de l’Ajuntament de Lluçà.

 

(Veure nota de premsa on consta un petit video de l'acte)