La Biomassa Forestal podria arribar a cobrir el 3% de la demanda d'energia primària a Espanya


By Anònim - Posted on 11 Agost 2010

 Dimarts passat, la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa, i el president de l'Associació Nacional d'Empreses Forestals (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, van presentar el VI Estudi d'inversió i ocupació al sector forestal. Aquest últim va aportar dades econòmiques i socials sobre els avantatges de comptar amb la bioenergia en aquest sector, com que pot cobrir el 3% de l'energia primària consumida i crear 10.000 llocs de treball.

L'informe recull les últimes dades oficials pertanyents a 2008 d'inversió forestal i la seva contribució a la generació d'ocupació en el medi rural, facilitats per les comunitats autònomes i altres administracions públiques. La inversió total d'aquestes últimes al sector forestal va ascendir a 1.556 milions d'euros, amb prou feines el 2,8% de tota la inversió pública. Aquest percentatge és encara menor en relació amb el nombre de contractes al sector forestal davant el total d'altres activitats, un 0,30%. Per cada 1.000 hectàrees de terreny forestal existeixen 2,21 contractes.

 Si l'aprofitament energètic de la biomassa forestal fos una de les activitats plenament integrades al sector, aquests contractes, i per tant els llocs de treball derivats, pujarien notablement. Així ho va donar a entendre Miguel Ángel Duralde, president d'Asemfo, qui va afirmar que "la gestió forestal, la utilització de la biomassa forestal com a font d'energia renovable, la promoció de l'ús de la fusta i la certificació forestal són eines que hem d'utilitzar i potenciar al màxim per aconseguir un desenvolupament rural sostenible i la posada en valor de l'important impacte social de la gestió forestal". Duralde va quantificar en 10.000 els llocs de treball que es podrien generar sol amb la bioenergia.

 Sense augmentar el dèficit tarifari - Per comprendre millor l'origen d'aquesta xifra d'empleats, el màxim responsable d'Asemfo va assenyalar que hi ha una alta disponibilitat de biomassa forestal primària als nostres boscos per a destins energètiques. En concret, va explicar, "es pot estimar en més de 10 milions de tones anuals, amb el 25% d'humitat, les necessàries per mantenir un nivell de gestió selvícola raonable, totalment compatible amb la millora de les nostres masses i que en termes energètics equivalen a 3.5 milions de Tep, el 3% de l'energia primària consumida a Espanya." Va precisar a més que la seva utilització s'autofinança en preus de 15-20 euros el megavat hora, "aspecte importantíssim, aquesta font d'energia no augmenta el dèficit tarifari", va assenyalar, i "generaria aproximadament 10.000 llocs de treball directes al bosc". Això sí, per a això es requereix fomentar tant els usos tèrmics com elèctrics.

No és la primera vegada que Asemfo es pronuncia en un estudi a favor de la biomassa com a font energètica, fins i tot per pal·liar i prevenir èpoques de crisi com l'actual. Ja ho va fer a l'informe El paper de la biomassa forestal primària en el nou PER 2011-2020, a més de posar en marxa una iniciativa que, conjuntament amb el MARM, promou un projecte pilot denominat Programa de foment, producció, aprofitament, ús i autogestió de la biomassa forestal com a font energètica autònoma en comarques rurals (2009-2012). A l'informe actual s'incideix que l'ús energètic de la biomassa és una forma de contribuir a la sostenibilitat del model energètic, "No pretenem assenyalar a les nostres masses forestals com la solució del problema energètic nacional -sosté Duralde-, però creiem que la seva producció de biomassa pot aportar a més d'una font significativa a la generació d'energia primària, un suport més en la multifuncionalitat, autèntic eix del valor dels boscos espanyols".

L'estudi d'Asemfo està finançat per la Direcció General del Medi Natural i Política Forestal del MARM i ha comptat amb la participació de la consultora mediambiental Montaraz KTK, encarregada de la direcció tècnica.

ENERGIAS RENOVABLES - 24/06/10