Primeres dades de l'Observatori Nacional de calderes de Biomassa


By Anònim - Posted on 11 Agost 2010

L'Observatori permet conèixer la grandària del sector i la seva tendència futura, tant en nombre d'empreses com en volum econòmic; ofereix estimacions del consum de biocombustibles sòlids i la seva distribució geogràfica. Permet avaluar la reducció de costos energètics, i la consegüent millora en la competitivitat de les empreses i creació d'ocupació, derivada del canvi a calderes de biomassa, i també la reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle.

Des de l'engegada de l'Observatori, al desembre de 2009, s'han registrat més de 1.200 instal·lacions i 250 MW Primeres dades Encara que hi ha un major nombre d'instal·lacions en l'àmbit domèstic, és en la indústria on trobem més KW instal·lats a causa del ús de calderes de major potència. La potència mitja unitària en instal·lacions industrials (indústria de la fusta i el moble, agroganadera, etc.) és de 350 KW; en les llars s'instal·len calderes o xemeneies de potència mitja 55 KW; mentre que en el sector públic (ajuntaments, poliesportius, col·legis, district heatings, etc.) les calderes tenen 300 KW de potència mitja. En el sector industrial són les fàbriques relacionades amb el món agrari i de la fusta les quals major nombre d'instal·lacions i potència reuneixen, degut, sobretot, a la major facilitat d'accés a la matèria primera. Un exemple excel·lent és una cooperativa agrícola de Losar de la Vora, Càceres, que entre 2007 i 2008 ha instal·lat 6 calderes per als seus assecadors de tabac; en total 9.900 KW.

Cada vegada són més les instal·lacions esportives i col·legis que empren biomassa, encara que les district heatings en comunitats de veïns són els quals més potència unitària aporten (250 KW/instal·lació esportiva enfront de 1MW/ DH, com mitjana). Hospitals i establiments hotelers són potencials grans consumidors de biomassa que encara semblen acostar-se amb timidesa a aquesta possibilitat. Hi ha 18 district heatings o calefaccions centralitzades, repartits per Andalusia, Astúries, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Navarra i País Basc amb una potència instal·lada total de 20 MW, i sent 2 d'elles per a producció de calor i fred.

 

EMPRESAS.NET - 13/07/10