Unes Jornades desenvolupen el potencial econòmic de la Biomassa


By Anònim - Posted on 11 Agost 2010

 L'Associació de Propietaris Forestals Tinença-Ports (APFTP) està disposada a impulsar iniciatives privades que facin possible l'aprofitament del residu forestal o biomassa.

Així, durant la jornada formativa "Aprofitament de biomassa forestal: oportunitat per a la gestió dels boscos" celebrada ahir a Morella es va parlar de la possible col.laboració interautonòmica Aragó-Comunitat Valenciana per posar en valor la biomassa forestal.

Juan Manuel Batiste, de l'APFTP, va fer ressaltar els beneficis que podria suposar per donar una sortida al residu que es produeix en aquesta zona de la Comunitat Valenciana, que compta amb una gran massa forestal i de poder retenir al territori el valor afegit de la biomassa residual.

Alhora, els tècnics de la Conselleria van donar a conèixer els propietaris forestals i persones interessades l'existència d'una línia de subvencióp per a la retirada de la biomassa residual i la seva posada en valor, amb la qual és possible gestionar-la i amb la qual fer neteja dels boscos. La gent ha de ser sensible, si bé no es tradueix en un benefici econòmic, si possibilita la neteja i s'inverteix en la millora del bosc, va assenyalar Batiste.

LAS PROVINCIAS - 04/07/10