Las tierras del Ebro disponen de 146.000 toneladas de Biomasa para energía


By Anònim - Posted on 11 Agost 2010

La millora de les estructures de les masses forestals permetria reduir el combustible i, alhora, la vulnerabilitat als grans incendis.
 
Les Terres de l'Ebre podrien utilitzar unes 146.000 tones anuals de biomassa forestal i agrícola per a la producció energètica, amb uns 259 MW de potencial tèrmic i 15MW de potencial elèctric. Així es desprèn del document sobre l'estratègia per a la gestió forestal sostenible a les Terres de l'Ebre a través de la valorització energètica de la biomassa, que ha presentat el conseller de Medi ambient, Francesc Baltasar.

 

En concret, es podrien aprofitar fins a 37.863,9 hectàrees forestals, la qual cosa representaria 36.395,1 tones anuals per al consum energètic i un potencial tèrmic i elèctric a instal·lar de 70,8MW. i 3,9MW., respectivament.

Si s'afegeixen les 109.631 tones de biomassa procedents dels subproductes agrícoles (cultiu de la vinya i de l'olivera, a partir de les restes vegetals generades per la poda anual) s'obtindria un total de 146.026 tones anuals disponibles per a la producció energètica: 258,9MW. de potencial tèrmic i 15,45MW. elèctric.

La millora de les estructures de les masses forestals permetrà reduir el combustible i, alhora, la vulnerabilitat als grans incendis, al mateix temps que es valoritzarán els productes que s'extreguin, ha subratllat Baltasar. Segons el conseller, "l'estratègia ha de servir per coordinar els esforços dels diversos actors governamentals involucrats en aquests objectius i, a més, representa també un instrument de lluita contra el canvi climàtic".

Les accions que preveu aquest document són incrementar la mobilització de la biomassa en els boscos de propietat privada i pública i oferir un suport tècnic, econòmic i administratiu a les diferents iniciatives i projectes energètics que es desenvolupin al territori. Difondre i divulgar els avantatges i les característiques tècniques i energètiques de la biomassa per a ús tèrmic, i dels incentius econòmics existents en els diferents productors i consumidors potencials són uns altres dels objectius.

LA VANGUARDIA - 20/07/10