Noticies


Categoria General

Carta del paisatge del Lluçanès: Presentació debat i signatura dels principis fonamentals

El proper dissabte 21 de març es durà a terme la celebració de la jornada de debat i signatura dels principis fonamentals de la certa del Paisatge del Lluçanès. Al llarg d'aquesta jornada es presentaran els resultats dels tallers de participació duts a terme les darreres setmanes. La síntesi d'aquests resultats permetrà elaborar un únic document d’objectius i estratègies pel paisatge del Lluçanès, que serà la base de treball de la Carta.

Es presenta el procés de participació ciutadana de la Carta del Paisatge del Lluçanès

Dimarts, dia 10 de febrer, al vespre a la seu del Consorci del Lluçanès, va tenir lloc l’acte de presentació del procés de participació de la Carta del Paisatge del Lluçanès.

 

Presentació del Projecte #Boscos de Pastura al #Lluçanès

La presentació del Projecte Boscos de Pastura, tindrà lloc el dimarts 3 de febrer a les 18h al Consorci del Lluçanès.

 

Curs sobre coordinació de campanyes d'aprofitament forestal

L’objectiu del curs és donar a conèixer els principals elements a considerar per a la Coordinació de campanyes d’aprofitament forestal (permisos d’aprofitament, models de gestió, treballs de tala i desembosc, maquinària a utilitzar, classificació i aplec, transport del producte, venda a la indústria).

El tipus de tallades i les espècies objecte d’estudi són les següents:

Acord per a la pastura dels boscos de Cal Magre i Prat de Tuneu

A finals del mes març es va fer efectiu l'acord entre els propietaris de Prat de Tuneu i Cal Magre amb Cors Carrera per a la pastura dels boscos de les dues finques amb vaques de pastura. Així doncs, des de finals de març un escamot de 23 vaques pasturen per uns boscos en els quals l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès hi va fer treballs de millora.

Nou butlletí de la Federacio Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT

La Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, BOSCAT ha engegat un butlletí d'informació diversa dins l'àmbit del sector forestal i d'interès epr a les Associacons de Propietaris Forestals.

 

Podeu trobar el segon número del butlletí clicant aquí.

En marxa el projecte silvolpastoral al Lluçanès

L’Associació de Propietaris Forestals i el Consorci del Lluçanès han engegat un projecte de silvopastura al Lluçanès.

 

Aquest és un projecte pilot finançat per la Diputació de Barcelona amb la doble finalitat de dinamitzar alguns sectors econòmics estratègics del territori, i minimitzar el risc de propagació dels incendis forestals.

 

107.000 euros per restaurar i millorar les pinedes del Lluçanès

L'Associació de Propietaris Forestals s'ha marcat com a objectiu per al 2013 la restauració i millora de prop d'un centenar d'hectàrees de pineda de pi roig, situades en sis finques forestals del Lluçanès.


L'Associació compta amb un pressupost anual de 109.306,14 euros, dels quals, 85.000 són aportats per la Diputació de Barcelona, gràcies al conveni signat fa tres anys entre el Consorci del Lluçanès, la Diputació i l'Associació. La resta de l'aportació són recursos propis.

Desplegament les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola

Segons l'ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, es depleguen les mesures preventives per la llita contra els incendis forestal relatives a l'activitat agrícola. Aquestes mesures són les següents:

 

Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, ambdós inclosos, en la franja horària d’entre

Imminent tractament aeri per al control de la processionària del pi

Segons l'ordre AAM/346/2012, de 22 d’octubre enguany es poden produir respercussions importants en la conservació de les masses forestals afectades i en la salut de les persones a causa de la processionària del pi. Hi ha hagut campanyes anteriors de tractaments aeria promoguts pel Departament, per tal de controlar les poblacions i limitar els danys que produeix