107.000 euros per restaurar i millorar les pinedes del Lluçanès


By lmegias - Posted on 18 Juny 2013

L'Associació de Propietaris Forestals s'ha marcat com a objectiu per al 2013 la restauració i millora de prop d'un centenar d'hectàrees de pineda de pi roig, situades en sis finques forestals del Lluçanès.


L'Associació compta amb un pressupost anual de 109.306,14 euros, dels quals, 85.000 són aportats per la Diputació de Barcelona, gràcies al conveni signat fa tres anys entre el Consorci del Lluçanès, la Diputació i l'Associació. La resta de l'aportació són recursos propis.


A data d'avui, ja s'han acabat els treballs en tres d'aquestes finques, s'ha començat a treballar en dues més i només queda per començar la sisena finca.


D'aquesta manera, l'Associació està donant feina a quatre empreses de treballs forestals de la comarca.


A finals de maig, l'Associació ja havia venut 280 tones de fusta i llenya per a diferents destins: fabricació de palets, producció d'estella per biomassa i llenya per a calderes i llars de foc.


En aquests moments, l'Associació es planteja iniciar nous projectes com és l'optimització de la gestió ramadera als boscos del Lluçanès.

Etiquetes