Acord per a la pastura dels boscos de Cal Magre i Prat de Tuneu


By lmegias - Posted on 22 Maig 2014

A finals del mes març es va fer efectiu l'acord entre els propietaris de Prat de Tuneu i Cal Magre amb Cors Carrera per a la pastura dels boscos de les dues finques amb vaques de pastura. Així doncs, des de finals de març un escamot de 23 vaques pasturen per uns boscos en els quals l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès hi va fer treballs de millora. L'acord es fa efectiu en el marc del projecte " Suport al sector primari a la Catalunya Central" subvencionat per la Diputació de Barcelona mitjançant el qual s'ha posat en contacte propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès amb ramaders del territori que els calgui zones de pastura per als seus ramats.

Segons el present acord entre propietaris i ramader, el ramat de vaques hi pasturarà principalment en èpoques de primavera i tardor tot i que, segons la disponibilitat d'herba, no es decarta que hi puguin passar tot l'hivern.

Aquesta actuació respon a la necessitat de donar noves oportunitats i disponibilitat de pastures als ramaders del Lluçanès i també a la minimitzacio del risc d'incendis forestals reduint el combustible dels boscos, ja que la zona pasturada és un punt estratègic de gestió per minimitzar l'abast de grans incendis forestals al Lluçanès.

La valoració feta fins ara pel propietari i ramader és bona i al llarg d'aquest període han nascut dos vedells en aquesta finca.

 

Podeu veure'n les darreres imatges clicant aquí.

Etiquetes