Un any de biomassa en una comunitat de veïns


By Anònim - Posted on 11 Gener 2011

Després d'un any de funcionament del sistema de biomassa instal·lat en una comunitat de veïns de 12 habitatges, FNeNERGIA ha realitzat un estudi comparatiu en el qual s'aprecia com l'aposta per aquesta tecnologia és la més avantatjosa.

La comunitat ha pogut estalviar, a nivell econòmic, fins a un 27% si ho comparem amb una instal·lació alimentada per gasoil i fins a un 40% si fora amb propà.

Aquesta instal·lació és totalment sostenible doncs no emet CO2 a l'atmosfera.

Ja ha passat un any des que en un edifici d'habitatges al barri de Karrika, a Oiartzun (Guipúscoa), FNeNERGIA engegués un dels primers sistemes de biomassa que s'instal·laven en una comunitat del País Basc. La instal·lació és centralitzada i la seva funció és la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per a la comunitat de veïns. La instal·lació compta amb comptadors d'energia individuals de manera que cada habitatge pot regular el consum segons les seves necessitats. Tot això a través d'una sala de producció que compta amb una caldera de biomassa mitjançant pèl·lets, la potència tèrmica de la qual és de 90 Kw. Passat aquest període l'empresa FNeNERGIA, que va instal·lar i que ha gestionat l'equip ha realitzat un estudi que reflecteix l'encert en l'elecció d'aquesta tecnologia.

Estalvi fins a un 27%

La comunitat ha pogut estalviar amb el pèl·let, a nivell econòmic, fins a un 27% si ho comparem amb la mateixa instal·lació però alimentada per gasoil i fins a un 40% si fora amb propà. Si ens fixem en les dades que llança l'informe veurem que la comunitat ha consumit un total de 25,61 tones de pèl·lets durant un any amb una mitjana mensual en temporada d'hivern de 2,82 Tones i a l'estiu d'1,45 Tones sent els mesos de major nombre d'hores de funcionament els que coincideixen amb l'hivern: desembre, gener, febrer i març, amb una mitjana de 458 hores sobre les 720 hores que completen un mes. Amb una temperatura mitjana exterior de 15ºC, el sistema de biomassa alimentat a través de pèl·lets, necessita una mitjana de 310 hores de funcionament mensuals i un consum mitjà de 2,13 tones /mes.

Un sistema 100% ecològic i sostenible

El pèl·let és un combustible ecològic d'alt rendiment calòric, que s'obté del premsatge de residus de fusta obtinguts en les indústries de la fusta (fusteries, serradores). La matèria primera, que ha de ser residu de fusta neta, es comprimeix mitjançant un procés mecànic aconseguint un combustible homogeni, de gran poder calorífic i baix contingut d'humitat. Per a aquest procés de fabricació no és necessari cap procés químic, ja que és la pròpia lignina (substància que es troba en la mateixa fusta) la que s'encarrega que els cilindres de pèl·let quedin compactes i amb un aspecte brillant. D'aquesta forma, obtenim un combustible respectuós amb el medi ambient sense recórrer a tallar cap arbre. La seva forma és cilíndrica i s'acostuma a proveir en sacs de 15 quilos fàcilment transportables i emmagatzemable.

MUNDOENERGIA.COM - 11/01/11