Projecten a Alvarado una planta de biomassa que cremarà cards


By Anònim - Posted on 10 Desembre 2010

La iniciativa ha estat presentada per BSR Biomassa El Almendral. La inversió prevista supera els 9,6 milions d'euros.

L'empresa BSR Biomassa El Almendral, amb domicili a Madrid, ha demanat a l'Ajuntament de Badajoz la llicència municipal per a la instal lació, obertura i funcionament d'una planta de biomassa a la carretera de la Cort, pròxima a la pedania de Alvarado, al terme municipal de Badajoz, que generarà energia elèctrica amb la combustió de cards generats mitjançant cultius energètics.

Segons consta en l'expedient del projecte, signat per nips Energies Renovables, el motiu pel qual s'ha triat aquesta planta és perquè es tracta d'un cultiu amb alt potencial productiu de biomassa, especialment adaptat a les condicions d'un clima semiàrid.

En un any pluviòmetre normal, quan el cultiu està ben establert, en condicions de secà es poden obtenir 15 tones de matèria seca per hectàrea i any. La vida útil d'aquesta planta està estimada en 7 anys.

El pressupost de la planta supera els 9,6 milions d'euros i la potència prevista és de 5 MW. La sol.licitud va sortir publicada ahir al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i l'expedient està en període d'exposició pública.

La planta de biomassa BioAlmendral (així s'anomena) seria la primera a posar-se en marxa al terme municipal de Badajoz, precisament en l'entorn de Alvarado, on ja hi ha altres instal lacions de producció d'energies renovables, encara que totes a partir de l'energia solar .

El terreny on es larà aquesta nova planta, a la finca La Cascajosa, s'ha triat perquè no està protegit per causes mediambientals, és pla, és a prop una línia de mitja tensió i la subestació elèctrica de Alvarado, amb la qual hi haurà un punt de connexió a través d'una nova línia elèctrica des de l'emplaçament de la planta. El pressupost de l'obra civil és de 728.000 euros.

ELPERIODICODEEXTREMADURA.COM - 14/12/10