Preparant els boscos per al canvi climàtic: Consulta pública de la Comissió Europea


By Anònim - Posted on 12 Gener 2011

La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, presidida pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha fet aportacions en una consulta pública sobre qüestions rellevants en relació a la protecció i informació forestal a la Unió Europea en un context de canvi climàtic.
La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, l'òrgan que coordina l'acció del Govern en matèria de canvi climàtic, ha remès a la Comissió Europea el seu posicionament sobre el Llibre Verd sobre Protecció dels Boscos i Informació Forestal, que considera les singularitats i debilitats existents a nivell bioregional (incendis forestals, temporals, allaus i inundacions) dels boscos europeus en vistes a l'escalfament del planeta. L'objectiu de la consulta és informar i guiar a la Comissió perquè aquesta pugui considerar accions addicionals a nivell comunitari per preparar millor els boscos europeus al canvi climàtic, i permeti el manteniment de les seves funcions ambientals, socials i econòmiques. La informació recopilada podrà servir de base igualment en l'actual debat per a una possible actualització de l'Estratègia Forestal de la Unió Europea en aspectes relacionats amb el clima.

La resposta del Govern de la Generalitat de Catalunya, preparada conjuntament entre la Direcció General de Medi Natural i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de Medi Ambient i Habitatge, apunta que el canvi global suposa un increment molt elevat del risc que es produeixin impactes (incendis, sequera, plagues i malures, erosió, desertificació,...), els quals afecten molt negativament a les funcions dels ecosistemes forestals europeus, especialment a les zones més vulnerables com les àrees mediterrànies, i per això, cal un decidit suport públic i privat a una gestió forestal sostenible adaptativa i plurifuncional.
La resposta del Govern ressalta que els impactes negatius deguts al canvi climàtic són molt més importants a les zones mediterrànies, concretament on els boscos es troben menys preparats per fer-hi front. La menor productivitat econòmica d'aquests boscos des de fa 40 anys ha originat un abandonament de la gestió tradicional que agreuja tant la seva manca de rendibilitat econòmica com els efectes negatius del canvi climàtic.
Per això, és necessari prendre mesures coordinades a tots els nivells de l'administració (local, regional, estatal i europea), defensant que la Unió Europea vagi més enllà i lideri la presa de mesures tant legislatives com de finançament per avançar cap a una "política forestal comú" que garanteixi la sostenibilitat dels boscos i de les seves funcions. Es ressalta que l'acció hauria de quedar fonamentada en tres aspectes: la conscienciació, el consens i la continuïtat. Per últim, es recorda que les mesures "pro-actives" seran més eficients que les "reactives", degut al cost creixent de restauració dels efectes dels desastres que tenen i tindran lloc. És essencial reforçar i coordinar mecanismes de finançament existents (com el Pla de Desenvolupament Rural, LIFE+ o altres instruments de promoció de la bioenergia), així com el reconeixement del potencial del nou mecanisme de subhastes en el marc de la directiva de Comerç de Drets d'Emissions de GEH a partir de 2013, que el Govern català creu ha de traduir-se en ingressos addicionals per a la gestió sostenible dels boscos.

FORUMSOSTENIBILITAT.CAT - 12/01/11