Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada


By Anònim - Posted on 05 Agost 2013

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada. Termini de sol·licitud: del 24 de juliol al 16 de setembre de 2013, ambdós inclosos

Els ajuts a la gestió forestal sostenible es troben en el marc d'aplicació del Programa de desenvolupament rural per al període 2007-2013.

Per a l’any 2013, els ajuts a la gestió forestal sostenible corresponen al capítol 2 (actuacions per a la gestió forestal sostenible) i capítol 3 (recuperació del potencial i prevenció d’incendis forestals).

A qui va dirigit?

  • A persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals o agrícoles
  • A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent


Aquests ajuts s'han convocat per la RESOLUCIÓ AAM/1588/2013, de 10 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2013, per al capítol 2 Actuacions per a la gestió forestal sostenible i el capítol 3 Recuperació del potencial i prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 6423 - 23/07/2013)

La tramitació d'aquests ajuts es fa a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.