Biomassa cap el 2020


By Anònim - Posted on 15 Desembre 2011

Les claus de la biomassa tèrmica d'ara al 2020

 

Melin en Congreso bioenergiaUn més alt aprofitament de recurs de la bioenergia requereix més esforç de divulgació sobre les seves avantatges als ciutadans. Tenim matèria primera, tecnologia i professionals. Com fer rentable per tothom -consumidors, productors de biocarburants, fabricants d'equipaments i empreses de serveis energètics – l'ús d'una energia local, neta, segura i competitiva front els combustibles fòssils?.

 

El preu del bidó de petroli BRENT, a 9 de desembre 2011, està a 110,44$ barril. Per altre part, el petroli BRENT ha pujat un 14,30% durant tot l'any, tot i la profunda crisi econòmica de la UE, i les previsions de creixement a un any son superiors al 19%, i a 5 anys superiors al 71%. Els preus del gas natural estan indexats als del petroli amb el que s'espera un increment igual o superior a aquest.
Espanya depèn energèticament un 80% de l'energia de fora i a més a Europa el consum energètic per usos tèrmics es del 50% del total de l'energia consumida.

La biomassa per usos tèrmics competeix perfectament amb el gasoil de calefacció i GLP, i a la vegada competiria amb el gas natural de no ser per les subvencions i ajuts públics que aquest gas importat rep.

Aquestes son les claus de la biomassa tèrmica d'aquí al 2020 segons els resultats del Congrés Internacional de Bioenergia que va tenir lloc el passat mes d'octubre a Valladolid (coincidint amb Expobioenergia'11).

 

Dades de partida

 1. En el període 2012-2015 serà fàcil veure el preu del bidó a 150$ i a vegades a 200$.

 2. L'accés de milions de persones a la classe mitjana en els països BRICS (països amb un ràpid creixement de les economies en desenvolupament, es refereix a Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica) suposarà un important augment de la demanda energètica, tot i la recessió d'Europa.

 3. El 50% de l'energia consumida a l'UE és per a ús tèrmic.

 4. PANER (Pla Nacional d'Energies Renovables): en 2020 el 16% de l'energia per les calefaccions i ACS provindrà de la biomassa.

 5. PER: el gran potencial de la biomassa per us tèrmic, és de 20.425 tep de petroli; el més alt de totes les Energies Renovables.

 6. Segons l'observatori Nacional de Calderes de Biomassa a Espanya ja tenim 4.000 MW tèrmics instal·lats (a octubre 2011).

 7. El 46% de les llars de l'Alta Àustria s'escalfen amb EERR, això va estalviar al país un billó d'euros en combustible fòssils cada any.

 8. Àustria espera que tots els seus edificis s'escalfin amb les EERR l'any 2030, amb les avantatges de que evitaran la “pobresa energètica” de la població i crearan “llocs de treball verds”.

 9. La biomassa per ús tèrmic genera 135 llocs de treball per cada 10.000 habitants, en front els 9 que genera el petroli.    Finançament                                                                                                    A Espanya, les Empreses de Serveis Energètics “renovables” tenen els programes BIOMCASA i GIT (Programa de finançament a Empreses habilitades de Grans Instal·lacions Tèrmiques a partir de fons renovables en edificació) del IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia), dotats amb 17 milions €/any per finançar projectes no industrials de calefacció – aclimatació i ACS, a apart dels ajuts dels diferents governs autonòmics.ICAREN (Incentius al Calor Renovable) del IDAE per recolzar la producció tèrmica renovable dirigit a les ESE. Publicat en el PER.Tendències de futurÉs prioritari instal·lar calderes per augmentar el consum de biomassa nacional. Es podrien instal·lar fins a 40.000 calderes de biomassa a l'any si només tenim en comptes les zones més fredes d'Espanya.

 1. L'any 2020 la biomassa substituirà totalment al gasoil i competirà fortament amb el gas natural.

 2. Nínxol de mercat per a la biomassa: 40% d'habitatges a la costa mediterrània son unifamiliar i consumeixen gasoil.

 3. Possible augment al 50% de l'obligatorietat de produir calor amb les EERR en el nou Codi Tècnic de l'Edificació i afavorir el canvi d'instal·lacions antigues de carbó, gasoil i propà a biomassa.

 4. Les Administracions ha de ser exemple en l'ús de la biomassa. Els responsables municipals han de preparar a les ciutats per consumir i produir EERR.

 5. Retirada dels ajuts directes i indirectes als combustibles fòssils, gas natural inclòs.

 6. Més ajuts a la divulgació; financiació garantida; i menys ajuts directes a la instal·lació de calderes de biomassa.

 7. Possible baixada del IVA dels combustibles sòlids fins el 8%.

 8. La I+D+i anirà cap a la microgeneració amb pèl·lets i estelles i l'hibridació entre diferents EERR i l'augment de l'eficiència energètica en els edificis.

 9. Tendència a la TRIGENERACIÓ (electricitat, fred, calor) amb biomassa sobre tot en el sud d'Europa. La trigeneració suposarà una important creació de llocs de treball i amortitzacions dels equips amb estalvis més elevats.

 10. El gas aconseguit mitjançat la metanització de la biomassa es podrà injectar a la ret de gas natural amb una eficiència del 93%.

 11. La bioenergia serà la ER més important per els objectius del 20-20 a Europa, i a Espanya la indústria generarà 525.000 llocs de treball l'any 2050.


 

El 7 Congrés Internacional de Bioenergia s'organitzarà del 23 al 25 d'octubre del 2012, coincidint amb Expobioenergia 2012. Les ponències del VI Congrés estaran disponibles a partir del dia 6 de gener per ser visibles on line a www.congresobioenergia.org

 

AVEBIOM, l'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa, ostenta la vicepresidència de AEBIOM, la Associació Europea, organitza el VI Congres Internacional de Bioenergia y coorganitza Expobioenergía’12. AVEBIOM te 185 socis que generen 6.500 llocs de treball i un volum de facturació de 2.750 milions d'euros/any.