La biomassa i el PER 2011-2020


By Anònim - Posted on 12 Desembre 2011

Tenim biomassa per aconseguir els objectius de cinc PER 2011-2020

Una de les aportacions del PER 2011-2020 aprovat fa poc és la quantificació de la biomassa no industrial necessària per aconseguir els objectius de generació d'electricitat. Segons el pla, l'objectiu de 1.3Hay biomasa suficiente para cubrir los objetivos de cinco PER 2011-202050 MW instal·lats per el 2020 es podria aconseguir amb 18 milions de tones de biomassa diferent, des de residus forestals i agrícoles a conreus energètics. Els càlculs realitzats pel IDAE estimen que la biomassa potencial anual podria arribar als 89 milions de tones, o sigui, cinc vegades més.

45 per cent d'humitat i 60 kilòmetres de distància mitja

Segons el PER 2011-2020 per presentar unes dades comparables al calcular el potencial de biomassa no industrial disponible, els valors mitjos que s'han agafat son de 45% d'humitat i el cost mig del transport a una distància de 60 km. amb costos associats a l'obtenció de biomassa. En aquest sentit, el cost mig més baix per aconseguir biomassa s'obtenen amb el rebuig agrícola (herbàcies i llenyoses) amb uns 20 €/Tn, i els més alts amb les “masses herbàcies susceptibles d'implantació en terreny agrícola) amb 45,62€/Tn.

El PER estableix el següent repartiment per assegurar la quantitat de biomassa: 9,6 milions de tones anuals de les restes d'aprofitaments forestals existents; 5,9 tones anuals procedents de residus agrícoles herbacis i llenyosos; i 2,5 tones de conreus energètics en terrenys agrícoles.