Subvencións per el biogàs i la biomassa a Catalunya, 2011-2012. ICAEN.


By Anònim - Posted on 13 Desembre 2011

Subvencions per el biogàs i la biomassa a Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català d’Energia (Icaen), va publicà a principis del mes de desembre la línia de subvencions per les instal·lacions d'energies renovables. El plaç de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 3 de desembre i conclou el 30 del mateix mes. Pel que respecta a la bioenergia, entren dins de la línia d'ajuts la producció i aprofitament del biogàs amb fins energètics i les instalacions de producció d'energia tèrmica amb biomassa llenyosa.


En concret, en el cas del biogàs, es subvencionen las instalacions tant de producció tèrmica como elèctrica inferiors a 500 kW i procedents d'empreses privades. En la biomassa, hi ha una línia d'ajuts a instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció de vivendes (calderes, estufes i xemeneies tancades insertables). S'entén per biomassa llenyosa qualsevol producte o subproducte orgànic lignocelulòsic d'origen agrícola o forestal, como per exemple estelles de fusta, troncs de fusta, biocombustibles sòlids (pèl·lets, briquetes,...), cloves de fruits secs, poda d'arbrat o semblant. Aquestes subvencions es destinen a les famílies.

Per les empreses, corporacions locals, consorcis dependents de corporacions locals i fundacions està destinada l'altre línia de la biomassa llenyosa, la que es centra en instal·lacions d'aprofitament energètic per a usos tèrmics (producció de calor y/o fred) que utilitzin processos termoquímics.

Per més informació:
www10.gencat.cat

AdjuntMida
2011_ajuts_EERR_fitxes_resum.pdf652.2 KB