Jornada tècnica Solsona.


By Anònim - Posted on 02 Novembre 2011

Jornada tècnica: La biomassa, una oportunitat pel món rural - 11 de novembre de 2010

La biomassa forestal i agrària ofereix la possibilitat de substituir l'energia procedent de combustibles fòssils per energia produïda per recursos renovables. Amb aquesta oportunitat, es poden abaratir els costos de producció d'energia i crear nous llocs de treball en l'àmbit rural d'acord amb criteris de sostenibilitat ambiental.

ctfc DLL dmah