PLANTES DE COGENERACIÓ A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA


By Anònim - Posted on 17 Novembre 2011

 

 El 20% de la potència instal·lada de cogeneració a Espanya està associada al sector de l’alimentació

La indústria espanyola d’alimentació i begudes, primer sector industrial de l’economia espanyola i cinquè europeu, lidera el rànquing cogenerador del país amb 142 plantes que sumen 1.174 MW de potència elèctrica instal·lada, per davant de la indústria paperera i la indústria química.

El sector suposa el 7,6% del PIB espanyol, és a dir el 14% de les vendes totals i el 17% de l’ocupació total industrial a Espanya, i el passat exercici va facturar 81.369.000 d’euros, compensant la caiguda de la demanda interna amb un fort increment de les exportacions, el que el col·loca com a tercer país exportador en productes alimentaris de la Unió Europea. Alimentació i Begudes està format per 30.823 empreses de les quals el 96% són pimes i ocupa uns 460.000 treballadors. Inclou, a més, una variada gamma de subsectors, com olis, refrescs, cafès, sucre, productes carnis, ous, vins, cerveses, begudes alcohòliques, lactis, peixos, sucs, transformats de fruites i hortalisses, conserves, transformats de peix, congelats i alimentació animal, per citar alguns. Subsectors que fan d’aquesta indústria un pilar bàsic de l’economia espanyola, només superat pel turisme en la contribució al PIB.


El 48% de les seves necessitats d’electricitat es cobreixen amb cogeneració: dels 10,8 TWh que consumeix (més de 1.000 milions d’euros anuals), 5,2 TWh es generen amb aquesta tecnologia. Però a més, aquesta indústria té potencial per fer créixer la seva cogeneració un 26% més, el que sembla una excel·lent oportunitat per optimitzar la seva eficiència energètica i mediambiental i incrementar la seva competitivitat.

El consum elèctric de la indústria d’alimentació i begudes suposa l’11% de l’electricitat utilitzada en processos industrials a Espanya, o el que és el mateix, el 4% del consum elèctric total nacional. Per a això, utilitza el 22% de tot el combustible consumit per la indústria espanyola, amb característiques i potencials propis associats a energies renovables com la biomassa i els subproductes.

 

La cogeneració alimentària, com a producció energètica simultània de calor, fred i electricitat és un exemple d’alta eficiència, aconseguint un rendiment mitjà global de l’energia superior al 73%, el que significa un rendiment del combustible gairebé un 50% superior a l’aconseguit, per exemple, en les centrals elèctriques convencionals més modernes. Aquesta indústria utilitza fonamentalment gas natural, el 44% del consum total, encara que destaca la utilització de combustibles renovables -98% biomassa- que arriben al 27% del total, superant ja l’ús de combustibles petrolífers.

La cogeneració, a més d’aportar competitivitat, genera estalvis econòmics i ambientals per al país. L’estalvi d’emissions de CO2 associat a l’ús de la cogeneració en la indústria alimentària arriba als 2 milions de tones de CO2, que als preus actuals suposa estalviar fins a 30 milions d’euros a l’any. El fet que la indústria alimentària aposti per la cogeneració indica que la fixació de la capacitat de producció i transformació alimentària a Espanya està lligada a l’ocupació de les millors tecnologies en inversions productives, eficients, netes i baixes en carboni.

La varietat de processos i operacions del sector fa que tinguin presència totes les tecnologies de cogeneració, amb lideratge dels motors de combustió interna, – 80% de la potència instal·lada al sector-, seguits de les turbines de gas i de vapor, -10% cadascuna-, el que reflecteix els horaris i calendaris de producció, ja que els motors proporcionen flexibilitat d’operació en arrencades i parades.

 

 

És significatiu que en un sector amb multitud de pimes només hi hagi 13 unitats de cogeneració de menys d’1 MW, el que suposa una enorme oportunitat de desenvolupament del teixit productiu. El potencial de desenvolupament de cogeneració del sector és del 26% segons l’IDAE (Anàlisi del potencial de cogeneració d’alta eficiència a Espanya 2010-2015-2020). La major aposta per la cogeneració indica que la fixació de la capacitat de producció i transformació alimentària està lligada a l’ocupació de les millors tecnologies en inversions productives, eficients, netes i baixes en carboni.

 

.

 

El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020 (PAEE 2011-2020), aprovat al juliol, fa referència explícita a la millora de l’eficiència energètica del sector alimentari a través de la cogeneració, tant en implantació de noves plantes com en renovació de les existents (mesures 5 i 6 sobre foment de plantes de cogeneració en activitats industrials i modificació substancial de cogeneracions existents). Els objectius aprovats d’augmentar per a l’any 2020 a 3.751 MWe la potència de cogeneració, incrementant la producció actual en un 70%, són una oportunitat de valor per al sector alimentari per la seva idoneïtat per aplicar la cogeneració.

 

La indústria alimentària té també importants oportunitats de desenvolupament en l’àmbit de la biomassa i els residus mitjançant cogeneració. La recent Proposta del Pla d’Energies Renovables (PER 2011-2020) situa al sector d’Alimentació i Begudes entre els més significatius pel que fa a consum de biomassa i a la seva possible utilització i creixement, ja que el 20% de l’increment de l’energia tèrmica consumida per aquest sector es produirà mitjançant cogeneració amb cicle ORC. Així mateix, el Pla d’Energies Renovables estima un potencial total de biogàs procedent de residus de la indústria alimentària de 367,5 ktep, que pot ser transformat eficaçment en electricitat i calor útil a través de cogeneració.

 

Per més informació podeu consultar els documents adjunts (pdf).

 


 


 


 


 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdjuntMida
11905_PAEE_2011_2020. A2011.pdf1.61 MB
Informe Potencial Cogeneracion en Espana.pdf3.18 MB
Resumen_PER_2011-2020.pdf925.51 KB