BUTLLETI ESPECIAL SILVICULTURA "2011 ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS"


By Anònim - Posted on 16 Novembre 2011

El Centre de la Propietat Forestal

 

Les Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST) constitueixen una potent eina de suport a la gestió i la coordinació de política forestal i recullen un conjunt de criteris de decisió, models i recomanacions de gestió, ajustats als coneixements i les millors tècniques disponibles. Per elaborar-les es requereix, prèviament, identificar les tipologies forestals per a la gestió, és a dir, les classificacions del paisatge forestal basant-se en una sèrie de criteris o atributs predefinits, relacionats amb la fixació d'objectius i les actuacions de gestió adients per assolir-los.

Amb la publicació del manual
Tipologies forestal arbrades es posa a l'abast dels silvicultors una classificació de les tipologies forestals arbrades de Catalunya, feta des del punt de vista de la seva gestió.

 

Si voleu consultar dita publicació la trobareu en el pdf adjunt.

AdjuntMida
Silvi_64_verd.pdf2.16 MB