AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE


By Anònim - Posted on 10 Novembre 2011

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en relació amb la biomassa forestal, per ORDRE AAM/295/2011, de 2 de novembre (DOGC núm. 6002 - 10/11/2011). Termini de sol·licitud: de l'11 al 28 de novembre de 2011, ambdós inclosos.

Aquests ajuts s'adrecen a actuacions de densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc, els contractes d'arrendament financer (lísing) per l'adquisició d'un mòdul d'obtenció d'energia tèrmica mitjançant biomassa forestal, i la redacció d'estudis d'avaluació de disponibilitat de biomassa.

Enllaç relacionat:

ORDRE AAM/295/2011, de 2 de novembre, 
per la qual es convoquen per a l'any 2011 els ajuts a la gestió forestal sostenible corresponents als conceptes 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4, relatius a la valoració de la biomassa forestal de l'annex 1 de l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible. (DOGC núm. 6002 - 10/11/2011)