ELS BOSCOS COM A RECURS ENERGÈTIC I DE PROXIMITAT


By Anònim - Posted on 20 Octubre 2011

Jornada a Montesquiu sobre els boscos

El passat dimarts 18 d'octubre es va celebrar aquesta Jornada Tècnica en el Parc del Castell de Montesquiu promoguda per la Diputació de Barcelona. Durant tot el matí es va reflexionar sobre la gestió i aprofitament de la biomassa, el desenvolupament de projectes energètics a nivell local i la valorització del potencial d'implantació d'energies renovables en els espais naturals i en els equipaments, tant públics com privats.

 

Durant tot el matí els diferents experts provinents del sector públic (Diputació, Generalitat i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) i del privat (Origen Energia, La Vola i Associació de propietaris forestals Serra de Bellmunt - Collsacabra) van exposar les seves experiències. Primerament ens van situar en el marc legal europeu actual sobre l'energia que es va fixar el març del 2.007 (Caps d'Estat i de Govern) s'anomena “Objectiu del 20” i marca un seguit d'objectius energètics i ambientals pel 2.020:

 

 • 20% d'energia primària d'origen renovable

 • 10% de biocarburants en la UE i en cada estat membre

 • Reducció del 20% de les emissions de GEH respecte 1.990 i

 • 20% d'energia primària d'origen renovable

 • 10% de biocarburants en la UE i en cada estat membre

 • Reducció del 20% de les emissions de GEH respecte 1.990 i

 • Es considera necessària una millora del 20% de l'eficiència energètica respecte l'escenari tendencial.

   

Entre altres, els ponents van exposar el següent:

 

 • Catalunya és un país de boscos en major part privats però malauradament el rendiment econòmic actual és molt deficitari (el pes econòmic del sector forestal representa l'1,3% del que mou el sector de l'agricultura i la ramaderia anualment). L'ús de la biomassa forestal és un recurs limitat però estem molt lluny de la sobre-explotació.

 • L'estat actual dels nostres boscos és lamentable i cal una planificació global per optimitzar la seva gestió (actualment Catalunya és deficitària en fusta i energia). L'associacionisme dels propietaris forestals és clau per desenvolupar una bona gestió sempre i quan es rebi un recolzament econòmic per part de l'Administració (sobretot en els inicis).

 • L'ús de la biomassa (entesa com a fusta amb destinació energètica) presenta avantatges mediambientals (balanç neutre de CO2 i superfície forestal gestionada), econòmics (combustible més barat en front de l'elevat preu del petroli i la resta d'energia i és un recurs propi) i socials (creació de llocs de treball sobretot en les zones rurals i és un recurs local). Segons el president d'AVEBIOM, Javier Díaz, Espanya té una dependència de l'exterior superior al 80% i si parlem de petroli i de gas supera el 98%.

 • No és res de nou. En altres països (p.e. a Finlàndia l'utilitzen des de fa 20 anys) ja és un fet. Els combustibles llenyosos són els més utilitzats en el món.

 • Es disposa d'una tecnologia per l'obtenció energètica molt avançada dels diferents tipus de biomassa: la dels residus urbans i dels processos industrials (la més nombrosa), la forestal, el biogàs i els biocarburants.

 

La jornada va concloure amb un debat on els participants van poder resoldre part dels seus dubtes.