Primer pas per a la creació d’una marca que garanteixi la qualitat de l’estella forestal


By Anònim - Posted on 08 Juliol 2011

Ajuntaments, silvicultors i instal·ladors han fet el primer pas en el procés de creació d’una marca que garanteixi la qualitat de l’estella forestal. L’objectiu de la marca és que el consumidor final tingui la garantia que el producte adquirit és de qualitat i adequat per al seu ús especificat.

 

En el marc del projecte INNObiomassa, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010, han posat en marxa la creació de la certificació de l’estella forestal.

 

L’acció, anomenada Certificació d’un producte de qualitat, és la tercera gran acció del projecte INNObiomassa i es concreta en l’anàlisi de la normativa estatal i europea; la definició d’un sistema de control i certificació; la creació i divulgació d’un sistema de qualitat; i l’elaboració d’una guia que donarà les pautes per garantir la producció i distribució d’una estella de qualitat. 

 

Els responsables del desenvolupament de la marca i el seu reglament d’ús van celebrar ahir a Barcelona, a la seu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, una reunió informativa per crear el comitè assessor que ha de vetllar pel control, seguiment i promoció de la marca. Aquest comitè, que es preveu que estigui constituït el proper 18 de juliol, estarà format

per agents involucrats en la biomassa forestal. Entre d’altres es preveu que el configurin el CTFC, el CFC, FERCA, la Direcció General de Medi Natural, l’ICAEN, Unió de Pagesos, Centre de la Propietat Forestal, ELFOCAT, ARESCAT i l’Institut Agrícola.

 

Pere Navarro, cap de l’Àrea d’Aprofitaments Forestals i Biomassa del CTFC, explica que la creació de la marca de garantia per a l’estella forestal “respon a la necessitat de diferenciar un producte d’alta qualitat que compleixi requisits d’origen, granulometria, humitat, contingut en cendres i poder calorífic”. L’objecte de la creació d’aquesta marca és “la identificació del producte en el mercat, associant-lo a un control de qualitat rigorós”. “D’aquesta manera el consumidor final pot tenir la garantia que el producte que ha adquirit és un producte de qualitat i adequat per al seu ús especificat”, apunta.

 

La marca identificarà als productes mitjançant un distintiu i etiquetes que  representaran diferents modalitats.

 

INNObiomassa, un projecte amb quatre grans accions

 

El projecte INNObiomassa consta de quatre grans accions que es desenvolupen de forma paral·lela: una diagnosi del consum i del potencial d’aprofitament energètic; la promoció de la formació professional i la creació d’ocupació; l’impuls de la certificació d’un producte de qualitat; així com la divulgació dels resultats obtinguts.

 

El laboratori del CTFC

 

El CTFC disposa d’un laboratori on poder fer totes les analítiques necessàries per al control de qualitat de la biomassa, tot seguint diferents normatives europees.

 

Així, pot fer anàlisis d’humitat, granulometria, cendres, volàtils, poder calorífic, anàlisi elemental (carboni, hidrogen i nitrogen), i durabilitat.

 

Aquestes analítiques són molt importants ja que la qualitat del combustible afecta a la calor que pot ser aportada, a la durada de la combustió i al funcionament i rendiment dels aparells.

Notícia apareguda a Infobiomassa, juliol 2011