Formation: Concevoir une chaufferie biomasse


By Anònim - Posted on 23 Novembre 2010

Del 23 al 26 de novembre de 2010 - Insavalor (Villeurbanne -França)

"Formació: concebre una cambra de calderes biomassa"

Durada: 4 dies (28 hores)

Perfil requerit: enginyer o tècnic superior, bones nocions en tèrmic.

Objectius: saber concebre una cambra de calderes automàtic a biomassa (bosc esbocinat, granulats o agrocombustibles): elecció i dimensionament de la sitja, del local quart de calderes, de la caldera, els tractaments de fum i de la hidràulica.

Pla de formació:

- Proveïment i visites
- Producció tèrmica i enginyeria civil
- Hidràulica, missions i estudi de cas rural
- Estudi de cas urbà i balanç

Formulari de sol·licitud de formació

Enllaç