AJUT PER A PROJECTES D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2010


By Anònim - Posted on 04 Octubre 2010

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S'OBRE EL 5 D'OCTUBRE I FINALITZA EL 18 DE NOVEMBRE (AMBDÓS INCLOSOS).El dilluns 4 d'octubre de 2010 s'ha publicat al DOGC, l'ORDRE ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d’acció del’estratègia d’estalvi i eifciència energètica, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.


Les sol·licituds d'ajut s'hauran de realitzar en model normalitzat que es pot obtenir descarregant el programari (al final d'aquesta pàgina) i ser enviades per via telemàtica juntament amb la documentació addicional detallada a l'Ordre, per tal d'obtenir el corresponent imprès en paper amb el seu codi de barres.


Un cop obtinguda la sol·licitud impresa amb el seu codi de barres, aquesta s'haurà de presentar, degudament signada pel sol·licitant o el seu representant legal a la seu de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, 08018 Barcelona, mitjançant qualsevol dels procediments que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.


Documentació complementària