BIOÉNERGIES & BIOPRODUITS


By Anònim - Posted on 05 Octubre 2010

5-6 d'octubre del 2010 - PARIS

Col·loqui sobre bioenergia ADEME

El desenvolupament de la valorització de la biomassa constitueix una de les vies importants escollides per la Unió Europea i França per participar en el control dels consums de recursos no renovables i lluitar contra el canvi climàtic.Els nous sectors d'activitats acudeixen a la utilització de la biomassa de manera creixent: l'energia (produccions d'energia tèrmica i elèctrica, carburants), la química (dissolvents, tensioactius, lubrificants), els materials (construcció, embalatge).

Aquestes jornades es dirigeixen als empresaris productors i transformadors i les col·lectivitats de biomassa, consumidors de calor, d'electricitat i de carburants així com als seus proveïdors, al sector de la química, els sindicats professionals, triats nacionals i locals, les administracions...

Lloc :
Salons de l’Avairon
PARIS 12ème

Horaris :
Dimarts 5 octubre : 8h00-17h00
Dimecres 6 octubre : 8h30-16h45

 

Informació :

www.colloque-bioenergies-et-produits.ademe.fr