El Consorci guardonat pels premis de MA de la Diputació de Barcelona

Dijous 19 de juny s'han entregat els premis a les millors iniciatives locals de medi ambient 2007 de la Diputació de Barcelona, i el Consorci ha obtingut el premi en la categoria de municipis entre 5 i 50.000 habitants pel projecte de la utilització de la biomassa com a plantejament lligat al desenvolupament sostenible del territori.

L'aposta per un projecte integral que tingui per eix la biomassa va iniciar-se fa uns anys, des del Servei de Desenvolupament Rural, als seus inicis a l'Ajuntament de Lluçà i posteriorment integrat al Consorci del Lluçanès. L'objectiu del projecte és consolidar la biomassa forestal com a recurs energètic local implicant tant a les administracions com als propietaris forestals, les empreses instal·ladores de calderes i professionals del sector. Aquesta alternativa energètica suposa un augment de la gestió forestal, amb la disminució del risc d'incendis conseqüent, i un pol estratègic de dinamització de l'economia local.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 20/06/08

Èxit de participants a les jornades silvícoles al Lluçanès

Malgrat la pluja que va caure el llarg de tot el matí, el passat 18 d'abril un centenar de persones es van trobar al Lluçanès per efectuar una sortida tècnica sobre el projecte de Biomassa al Lluçanès.

La jornada va començar a la seu del Consorci, amb una breu introducció sobre el projecte i el Pla Estratègic de la Biomassa que es va elaborar durant el 2007. Després es van visitar diverses instal·lacions com les de Grans de Lluçanès, productors de pèl·let, la caldera d'estella de Lluçà o la visita a la finca de La Font per la seva gestió forestal per al proveïment de biomassa.

Finalment, es va cloure la jornada en un dinar organitzat a la Mola.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 29-04-08

Èxit de participants de la sortida tècnica sobre la biomassa al Lluçanès

El passat divendres 7 de març un total de 100 persones es va aplegar a la Seu del Consorci del Lluçanès per tal de participar en la sortida tècnica sobre la biomassa al Lluçanès.

La gran expectació que va generar la sortida, va portar a 100 participants al Lluçanès provinents de diversos sectors com ara administració pública, empreses instal·ladores, ADF i professionals lliures.

La sortida va permetre als participants conèixer de prop el projecte que des de fa més de dos anys s'està duent a terme al Lluçanès i que poc a poc està esdevenint un referent de país en matèria de biomassa. La presència dels diversos sectors involucrats en el projecte també va permetre establir un diàleg i un debat profund sobre les necessitats del territori, les potencialitats de la biomassa, els reptes de futur i els dubtes i dificultats.

Presentació de la sortida tècnica "La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat"

Presentació de la sortida tècnica "La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat"

El Consorci del Lluçanès organitza aquesta activitat.

La Directora de l’Institut Català d’Energia, Sra. Encarna Baras, presenta la sortida tècnica La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat que té lloc el dia 7 de març de 2008.

Durant la visita, organitzada pel Consorci del Lluçanès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i els Departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, es visitaran diferents instal·lacions de la comarca que utilitzen la biomassa com a recurs energètic: producció de pél·let, caldera de Sta. Eulàlia de Puig-oriol, producció d'estella i Granja El Grau.

El projecte de biomassa al Lluçanès es contempla com una iniciativa per contribuir a l'aprofitament de les energies renovables, però també com un projecte global de territori, ja que intervé en problemàtiques ambientals, econòmiques i socials que afecten tota la comarca.

20.GENCAT.CAT - 07/03/2008
 

Participació en la jornada sobre aprofitaments energètics forestals de Sort

El passat 28 de febrer el Consorci va ser un dels ponents en la jornada sobre aprofitaments energètics forestals organitzada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i celebrada a Sort.

Durant aquesta jornada es va debatre les possibilitats que ofereixen els recursos fustaners per a la producció d'energia ja sigui en forma d'electricitat com en forma de calor. Al finalitzar la jornada es va fer un col·loqui debat sobre les possibilitats reals que existeien al Pallar Sobirà en matèria de recursos fustaners i en les possibilitats de gestió d'aquests recursos.

El Consorci del Lluçanès, per la seva banda, va explicar el projecte de Biomassa al Lluçanès. Aquest és un projecte que s'està duent a terme en el territori i que persegueix potenciar les energies renovables a tots els sectors tot revaloritzant els recursos de menys valors que s'extreuen dels boscos, tot garantint un abastament d'energia per a les persones i entitats que aposten per les energies renovables i, concretament, amb la biomassa.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 04-03-08

Biomassa al Lluçanès - De les calderes municipals al pla estratègic

Objectius de l'experiència: Dinamitzar del sector forestal, millorar la gestió forestal dels boscos del Lluçanès i promoure les energies renovables locals com a font d’energia neta.

La iniciativa que aquesta presenta vol donar resposta a alguns dels problemes que el Lluçanès i els territoris rurals poden patir en diferents Àmbits. El projecte de biomassa al Lluçanès no es tracta tan sols d’una iniciativa per a la contribució amb les energies renovables sinó un projecte global de territori. En aquest sentit, aquest projecte intervé en problemàtiques ambientals de primer ordre (contribució a la mitigació del canvi climàtic, minimització del risc d'incendi, reciclatge de residus industrials), en problemàtiques econòmiques (revalorització dels treballs del bosc, rendes complementàries pels propietaris forestals i pagesos, creació de nous llocs de treball) i en problemàtiques econòmiques (revalorització dels treballs forestals i pagesos, creació de nous llocs de treball) i en problemàtiques socials (revalorització del bosc com a recurs, millora en la gestió dels boscos).

Biomassa al Lluçanès: de la instal·lació de calderes al pla estratègic

Antigament, i fins no fa massa anys, els boscos del Lluçanès eren una font d'energia tèrmica molt utilitzada per la majoria dels habitants del territori.

Les últimes dècades per l'escalfament de les llars i locals s'han anat estenent l'ús de combustibles fòssils, tals com el fuel, gasoil, gas natural, butà, propà, etc., són un bé escàs que algun dia, no massa llunyà, s'esgotaran o seran econòmicament inviables. Actualment l'ús massiu de combustibles fòssils amb finalitats energètiques tenen una incidència molt important a l efecte hivernacle i al canvi climàtic que tan ressò mediàtic està tenint darrerament.

Per tot plegat, ara fa uns dos anys el Consorci començava a treballar en l'impuls i la promoció d'un recurs energètic tradicional però en desús, la biomassa. La biomassa té una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar nova ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l'entorn mediambiental (neteja de boscos, reducció de risc d'incendis i reducció d'emissions de CO2), i pot suposar un impacte molt positiu pel desenvolupament empresarial i soci-econòmic local.

La caldera de biomassa de Santa Eulàlia de Puig-oriol: una acció pionera

L'escola, l'ajuntament i la sala polivalent del municipi de Santa Eulàlia ja s'escalfen, des d'aquest passat mes de novembre, amb biomassa. Ha finalitzat la instal·lació d'una caldera de 110 Kw que ha d'escalfar aquests tres edificis municipals amb estella forestal dels boscos de Lluçà.

L'estella, concretament, prové de la finca del mas la Font, d'en Pere Garet.

La instal·lació d’una caldera central per a tres edificis és una aposta pionera a Catalunya. No només millora l’eficiència, sinó que també reforça el compromís amb la gestió sostenible dels postres boscos.

Aquesta és una aposta pionera a Catalunya, i ho és tant per la instal·lació d'una caldera central per a tres edificis, la qual cosa millora l'eficiència energètica de la instal·lació, com també pel compromís amb la gestió sostenible dels nostres boscos, ja qe suposa una aposta clara per l'estella forestal com a combustible.

L'assoliment del projecte ha estat possible gràcies a la voluntat decidida de l'equip municipal, el suport tècnic del Consorci del Lluçanès i els ajuts econòmics rebuts pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte ha de suposar un estalvi econòmic pel municipi, un benefici pel nostre entorn i un exemple que engresqui a altres municipis i particulars a adoptar aquesta aposta energètica. 

FEMSABER!

Butlletí informatiu de Lluçà i Santa Eulàlia de Puig-oriol

Desembre/2007 - Número 2 - www.llusa.net

Calderes de biomassa al Lluçanès

Ja estan quasi bé instal·lades cinc calderes de biomassa a edificis municipals del Lluçanès. Concretament n'hi han instal·lades a l'ajuntament d'Olost, a la seu del Consorci del Lluçanès, a l'ajuntament i el CEIP de Sant feliu Sasserra. Aquestes calderes funcionaran amb granulat de biomassa. A més, ja està practicament instal·lada una caldera a Santa Eulàlia de Puig-oriol que ha d'escalfar l'ajuntament, l'escola i la sala polvalent. Aquesta caldera funcionarà amb estella forestal. També hi han calderes instal·lades en cases particulars, masies i granges,...

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 08/10/07

Taller sobre biomassa a la seu del Consorci

taller_biomassa_jqn_025.jpgEl dijous dia 30 d'agost es va dur a terme un taller sobre biomassa organitzat per l'empresa JQNenergies a on van assistir unes 30 persones.

El Consorci va acollir aquesta iniciativa a les seves instal·lacions i va donar la benvinguda als assistents. Aquestes iniciatives són un important impuls per a la difusió de la viabilitat tècnica de la biomassa com a font d'energia tèrmica per a calefacció. JQNEnergies importa calderes finlandeses i a les jornades van assistir tècnics de la casa mare que ens van parlar de les principals característiques dels seu productes.

A més a més hi van intervenir en Pere Garet, del Mas La Font de Lluçà, explicant la seva experiència en producció d'estelles i en Manel Serra, de Grans de Lluçanès, parlant de les característiques del granulat de biomassa que fabriquen.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 31/08/07