La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols dóna suport a la cogeneració


By Anònim - Posted on 11 Gener 2011

La Cambra de Comerç dóna suport a la construcció d'una planta de cogerenació amb estella forestal a Cassà de la Selva

El ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols ha acordat posicionar-se a favor de la construcció d'una planta de cogeneració amb estella forestal a Cassà de la Selva, sempre i quan l'equipament s'ajusti al que preveuen les normatives urbanístiques, ambiental i sobre la salut de les pesones, actualment vigents.

La resolució, s'ha adoptat per unanimitat, a proposta de la comissió d'ordenació del territori de la Cambra després d'haver analitzat el projecte presentat fa unes setmanes per l'empresa Enerfust XXI promotora d'aquest equipament.

La Cambra de Comerç de Sant Feliu justifica el seu suport a aquesta iniciativa per diversos motius: d'una banda perquè posarà en valor les restes forestals provinents d'estassades, aclarides i podes, un fet que ajudarà a fer més productius els boscos i que també minimitza el risc d'incendis.

Per l'altre, l'entrada en servei de la planta pot contribuir a descentralitzar el sistema energètic, ja que produirà energia tèrmica per a les empreses situades al polígon industrial El Trust i generarà una quantitat d'electicitat equivalent al que consumeixen unes 15 mil families. Finalment crearà llocs de treball.

 CAMBRASANTFELIU.COM - 11/01/11