Calderes de Biomassa al Lluçanès


By Anònim - Posted on 27 Octubre 2010

ENERGIA DEMO 109 - Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica

L'Institut Català d'Energia (ICAEN), en el número 109 de la seva publicació ENERGIA DEMO sobre Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica, va tractar sobre les Calderes de biomassa al Lluçanès. ENERGIA DEMO és una col·lecció d'articles sobre actuacions en els àmbits d'estalvi i diversificación energètica, eficiència energètica, energies renovables, estalvi d'aigua i medi ambient.