PEFC Espanya va aconseguir al 2010 1.290.000 hectàrees certificades


By Anònim - Posted on 13 Gener 2011

La certificació, a l'alça: Més de 600 empreses espanyoles ja compten amb el logotip PEFC que acredita que la matèria primera que usen procedeix de boscos ben gestionats.
PEFC és l'organització de certificació forestal amb major implantació a Espanya i al món. L'any Internacional dels Boscos, PEFC Espanya serà interlocutor en el debat públic sobre la sostenibilitat, la gestió forestal i la nova economia verda.

1.290.000 hectàrees de bosc espanyol tenen, a 31 de desembre de 2010, del certificat de Gestió Forestal Sostenible de PEFC Espanya. La xifra té un significatiu augment (144.067 noves hectàrees) respecte a 2009.
El nombre d'empreses que posseeix el certificat de Cadena de Custòdia -és a dir, que usen en la seva activitat matèria primera procedent de boscos gestionats de manera sostenible- també ha augmentat, i a final d'any aconsegueix la xifra de 602.
PEFC Espanya fa un balanç positiu de la certificació forestal al nostre país en recorda la importància d'aquesta eina, perquè acreditar d'on ve la fusta és un requisit que, exigeixen les empreses, Administracions públiques i consumidors.
PEFC Espanya ha realitzat campanyes de conscienciació sobre els avantatges de la certificació forestal A més, ha emprès accions per a la dinamització i l'impuls de la planificació amb la finalitat d'obtenir un adequat ús i conservació dels territoris forestals sota els criteris d'equilibri social, econòmic i ambiental, que la certificació ajuda a implantar.
S'ha fet un enorme esforç de promoció del suro certificat espanyol, que prosseguirà en 2011. Així mateix, l'any que acaba de començar es desenvoluparà el projecte de Desenvolupament Forestal Sostenible ja engegat en comarques de Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Cantàbria, en col·laboració amb el MARM.
PEFC Espanya forma part de PEFC Internacional, una organització composta per 35 membres nacionals i 28 sistemes de certificació nacionals, que col·laboren en la promoció de la gestió forestal sostenible.
La certificació PEFC és un estàndard d'elecció en les polítiques de compra pública a Regne Unit, Alemanya i Japó. A 31 de desembre de 2010, al voltant de 232 milions d'hectàrees de bosc (un àrea equivalent a la grandària de Mèxic, o França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit junts) són gestionades d'acord als seus requisits.
Dos terços dels boscos certificats al món porten el logo de PEFC, que reuneix a 457.000 propietaris i més de 7.600 empreses i organitzacions. L'arbre situat aquest Nadal a la Plaça de Sant Pere també ha estat certificat per PEFC.
 

AGROINFORMACION.COM - 13/01/11