Projecte Biomassa


Presentació de la sortida tècnica "La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat"

Presentació de la sortida tècnica "La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat"

El Consorci del Lluçanès organitza aquesta activitat.

La Directora de l’Institut Català d’Energia, Sra. Encarna Baras, presenta la sortida tècnica La biomassa al Lluçanès. Desenvolupament rural i sostenibilitat que té lloc el dia 7 de març de 2008.

Durant la visita, organitzada pel Consorci del Lluçanès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i els Departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, es visitaran diferents instal·lacions de la comarca que utilitzen la biomassa com a recurs energètic: producció de pél·let, caldera de Sta. Eulàlia de Puig-oriol, producció d'estella i Granja El Grau.

El projecte de biomassa al Lluçanès es contempla com una iniciativa per contribuir a l'aprofitament de les energies renovables, però també com un projecte global de territori, ja que intervé en problemàtiques ambientals, econòmiques i socials que afecten tota la comarca.

20.GENCAT.CAT - 07/03/2008
 

Participació en la jornada sobre aprofitaments energètics forestals de Sort

El passat 28 de febrer el Consorci va ser un dels ponents en la jornada sobre aprofitaments energètics forestals organitzada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i celebrada a Sort.

Durant aquesta jornada es va debatre les possibilitats que ofereixen els recursos fustaners per a la producció d'energia ja sigui en forma d'electricitat com en forma de calor. Al finalitzar la jornada es va fer un col·loqui debat sobre les possibilitats reals que existeien al Pallar Sobirà en matèria de recursos fustaners i en les possibilitats de gestió d'aquests recursos.

El Consorci del Lluçanès, per la seva banda, va explicar el projecte de Biomassa al Lluçanès. Aquest és un projecte que s'està duent a terme en el territori i que persegueix potenciar les energies renovables a tots els sectors tot revaloritzant els recursos de menys valors que s'extreuen dels boscos, tot garantint un abastament d'energia per a les persones i entitats que aposten per les energies renovables i, concretament, amb la biomassa.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 04-03-08

Biomassa al Lluçanès - De les calderes municipals al pla estratègic

Objectius de l'experiència: Dinamitzar del sector forestal, millorar la gestió forestal dels boscos del Lluçanès i promoure les energies renovables locals com a font d’energia neta.

La iniciativa que aquesta presenta vol donar resposta a alguns dels problemes que el Lluçanès i els territoris rurals poden patir en diferents Àmbits. El projecte de biomassa al Lluçanès no es tracta tan sols d’una iniciativa per a la contribució amb les energies renovables sinó un projecte global de territori. En aquest sentit, aquest projecte intervé en problemàtiques ambientals de primer ordre (contribució a la mitigació del canvi climàtic, minimització del risc d'incendi, reciclatge de residus industrials), en problemàtiques econòmiques (revalorització dels treballs del bosc, rendes complementàries pels propietaris forestals i pagesos, creació de nous llocs de treball) i en problemàtiques econòmiques (revalorització dels treballs forestals i pagesos, creació de nous llocs de treball) i en problemàtiques socials (revalorització del bosc com a recurs, millora en la gestió dels boscos).

Biomassa al Lluçanès: de la instal·lació de calderes al pla estratègic

Antigament, i fins no fa massa anys, els boscos del Lluçanès eren una font d'energia tèrmica molt utilitzada per la majoria dels habitants del territori.

Les últimes dècades per l'escalfament de les llars i locals s'han anat estenent l'ús de combustibles fòssils, tals com el fuel, gasoil, gas natural, butà, propà, etc., són un bé escàs que algun dia, no massa llunyà, s'esgotaran o seran econòmicament inviables. Actualment l'ús massiu de combustibles fòssils amb finalitats energètiques tenen una incidència molt important a l efecte hivernacle i al canvi climàtic que tan ressò mediàtic està tenint darrerament.

Per tot plegat, ara fa uns dos anys el Consorci començava a treballar en l'impuls i la promoció d'un recurs energètic tradicional però en desús, la biomassa. La biomassa té una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar nova ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l'entorn mediambiental (neteja de boscos, reducció de risc d'incendis i reducció d'emissions de CO2), i pot suposar un impacte molt positiu pel desenvolupament empresarial i soci-econòmic local.

La caldera de biomassa de Santa Eulàlia de Puig-oriol: una acció pionera

L'escola, l'ajuntament i la sala polivalent del municipi de Santa Eulàlia ja s'escalfen, des d'aquest passat mes de novembre, amb biomassa. Ha finalitzat la instal·lació d'una caldera de 110 Kw que ha d'escalfar aquests tres edificis municipals amb estella forestal dels boscos de Lluçà.

L'estella, concretament, prové de la finca del mas la Font, d'en Pere Garet.

La instal·lació d’una caldera central per a tres edificis és una aposta pionera a Catalunya. No només millora l’eficiència, sinó que també reforça el compromís amb la gestió sostenible dels postres boscos.

Aquesta és una aposta pionera a Catalunya, i ho és tant per la instal·lació d'una caldera central per a tres edificis, la qual cosa millora l'eficiència energètica de la instal·lació, com també pel compromís amb la gestió sostenible dels nostres boscos, ja qe suposa una aposta clara per l'estella forestal com a combustible.

L'assoliment del projecte ha estat possible gràcies a la voluntat decidida de l'equip municipal, el suport tècnic del Consorci del Lluçanès i els ajuts econòmics rebuts pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte ha de suposar un estalvi econòmic pel municipi, un benefici pel nostre entorn i un exemple que engresqui a altres municipis i particulars a adoptar aquesta aposta energètica. 

FEMSABER!

Butlletí informatiu de Lluçà i Santa Eulàlia de Puig-oriol

Desembre/2007 - Número 2 - www.llusa.net

Calderes de biomassa al Lluçanès

Ja estan quasi bé instal·lades cinc calderes de biomassa a edificis municipals del Lluçanès. Concretament n'hi han instal·lades a l'ajuntament d'Olost, a la seu del Consorci del Lluçanès, a l'ajuntament i el CEIP de Sant feliu Sasserra. Aquestes calderes funcionaran amb granulat de biomassa. A més, ja està practicament instal·lada una caldera a Santa Eulàlia de Puig-oriol que ha d'escalfar l'ajuntament, l'escola i la sala polvalent. Aquesta caldera funcionarà amb estella forestal. També hi han calderes instal·lades en cases particulars, masies i granges,...

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 08/10/07

Taller sobre biomassa a la seu del Consorci

taller_biomassa_jqn_025.jpgEl dijous dia 30 d'agost es va dur a terme un taller sobre biomassa organitzat per l'empresa JQNenergies a on van assistir unes 30 persones.

El Consorci va acollir aquesta iniciativa a les seves instal·lacions i va donar la benvinguda als assistents. Aquestes iniciatives són un important impuls per a la difusió de la viabilitat tècnica de la biomassa com a font d'energia tèrmica per a calefacció. JQNEnergies importa calderes finlandeses i a les jornades van assistir tècnics de la casa mare que ens van parlar de les principals característiques dels seu productes.

A més a més hi van intervenir en Pere Garet, del Mas La Font de Lluçà, explicant la seva experiència en producció d'estelles i en Manel Serra, de Grans de Lluçanès, parlant de les característiques del granulat de biomassa que fabriquen.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 31/08/07

 

Els estudiants de l'escola de Quintanes visiten iniciatives sobre Biomassa al Lluçanès

El dia 9 de maig ha tingut lloc la Visita d'estudiants de l'escola Agrària de Quintanes per conèixer les iniciatives sobre biomassa que s'estan duent a terme al Lluçanès. Des del Consorci del Lluçanès se'ls ha explicat les diferents iniciatives que existeixen al territori.

Han pogut visitar la caldera de combustible de la granja de porcs del Grau i del Mas La font de Lluçà, veure l'estella apilada i la planta de granulat de biomassa de Grans de Lluçanès. Ha estat un grup de uns 20 estudiant del modul treballs forestals i conservació del medi natural que han pogut conèixer en primera persona aquestes experiències innovadores que s'està duent a terme al nostre territori.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 09/05/07

Participació del Lluçanès a les jornades tècniques del Mercat del Ram

El passat divendres 30 de març es va dur a terme la sessió d'energies renovables del les jornades TecnoRam, del Mercat del Ram d'enguany. Des de el Lluçanès es va participar en diferents ponències que exposaven les iniciatives que s'estan tirant endavant en l'àmbit de la biomassa.

En Joan Mill, regidor de Prats de Lluçanès, va donar la benvinguda en nom del Consell Comarcal d'Osona, i el tècnic del Servei de desenvolupament Rural (SDR) del Consorci del Lluçanès, Bernat Vilarasau, va moderar la primera part de la sessió. En aquesta sessió, en Pere Garet, del Mas la Font de Lluçà, va explicar la seva experiència en la fabricació de biomassa a partir de l'aprofitament de les restes forestals sense valor de mercat, seguidament en Josep Noguera del Mas Grau de Lluçà va donar les dades d'estalvi econòmic que li ha suposat la instal·lació d'una caldera de biomassa a la seva granja de porcs.

Aquestes ponències demostren l'aposta del territori per l'eficàcia energètica lligada a l'ús dels recursos locals. La biomassa es ja una realitat al Lluçanès i des del Consorci es treballa per què el recolzament de l'administració local faci possible la seva expansió en els propers anys.

CONSORCI.LLUCANES.CAT - 03/04/07

Biomassa: Visita del Lluçanès a Mosset, a França

El passat 19 de desembre el Servei de Desenvolupament Rural del Consorci va organitzar una sortida a la localitat de Mosset, a la Catalunya Nord, per veure de prop una experiència aplicada en temes de Biomassa. Hi van participar una desena de persones del Lluçanès, representants de diferents municipis, tècnics i representants de l'ADF i particulars.

Mosset és un petit poble de 300 habitants, malgrat antigament, quan era l'última població catalana, havia arribat a tenir quasi 2000 habitants. Es troba a uns 700 msnm i acull la seu del consorci “Bois Energie 66”. Conèixer la experiència de més de deu anys treballant amb biomassa forestal era l'objectiu de la sortida. Es va visitar un magatzem d'estella, i dues calderes de biomassa en funcionament, una caldera que alimentava una xarxa de calor que alimenta una bona pila d'edificis de Mosset i l'altra que estava en una casa de colònies i els propietaris es feien ells mateixos l'estella amb les restes del seu bosc.