El CTFC crea una marca de garantia per identificar la qualitat de l’estella forestal


By lmegias - Posted on 16 Setembre 2013

Que el consumidor d’estella forestal sàpiga quines característiques té el producte, d’on ve i si s’adequa a la qualitat que la instal·lació requereix. Aquests són els principals objectius que persegueix la creació d’una marca de garantia per a l’estella, DBOSQ, que identificarà aquest tipus de biocombustible en funció de la seva qualitat. Tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) analitzen aspectes com la granulometria, la humitat i el contingut en cendres.
El cap de l’àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del centre, Pere Navarro, remarca que la marca encara no està en ple funcionament, “sinó que l’estem engegant i veurem com evoluciona”. Aquest segell de qualitat disposa d’un comitè assessor on hi ha representants del sector dels biocombustibles forestals.

Navarro explica que la marca garanteix tant temes de qualitat, “amb les característiques d’aquest biocombustible”, com de traçabilitat, “és a dir, que la marca pugui dir i garantir al client final d’on prové i cap on va aquest producte”. D’altra banda, aquesta iniciativa ha de permetre “donar difusió i comunicació a les empreses que tenen el segell: si estan fent servir la marca vol dir que estan usant un producte de qualitat i adient per a l’ús tèrmic de moltes de les instal·lacions que hi ha a Catalunya”, explica. De fet, aquesta difusió també es dirigeix als instal·ladors “per tal que sàpiguen que això que s’està engegant pot suposar un bon funcionament de les instal·lacions”.

Dades completes

Un cop l’estella forestal arriba al CTFC, passa per diferents processos per tal de determinar-ne les característiques, d’acord amb les normatives europees existents per als biocombustibles forestals. Així, s’obtenen dades sobre granulometria, “és a dir, sobre la mesura de la particula”, la humitat, “important perquè va molt relacionada amb la capacitat o la producció energètica”, cendres, volàtils o aspectes relacionats amb impureses, explica el cap de l’àrea. El CTFC disposa de tots els equipaments i maquinària per dur a terme aquestes analítiques.

La filosofia, com qualsevol marca de garantia, “és la de donar al client final aquesta confiança que allò que estan consumint és bo”. Amb aquest segell, els consumidors coneixeran si el producte “és de la qualitat que la instal·lació t’està demanant”, afegeix.