PROFORBIOMED (la biomassa al Mediterrani)


By Anònim - Posted on 12 Desembre 2011

                                          Promoció

de la producció sostenible de biomassa forestal al Mediterrani

A principis de novembre es varen reunir a Ptuj (Eslovènia) els socis del projecte Proforbiomed, que persegueix incrementar l’ús de la biomassa forestal per energia amb la seva promoció. Les regions participants es caracteritzen per la seva mediterraneïtat, amb socis procedents de l’Algarve (Portugal), del sud i del nord-oest d’Itàlia, de Macedònia (Grècia), de la Provença (França), d’Eslovènia, i, dins l’estat espanyol, de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.

 

El nucli del projecte el constitueixen els projectes pilot que ja s’han començat a planificar i es desenvoluparan al llarg del 2012 i 2013. El resultats serviran per orientar les polítiques relacionades amb l’aprofitament de biomassa forestal dels països del mediterrani.

A Catalunya, des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i més específicament des de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa (AFIB) s’està treballant des del juny d’aquest any i de manera coordinada amb els socis del projecte i amb les entitats catalanes interessades en els seus resultats. Els projectes pilot treballaran aspectes de la cadena de producció de biomassa forestal per energia, de la producció de biomassa llenyosa en cultius de curta rotació, de l’assegurament de la sostenibilitat i la traçabilitat dels biocombustibles sòlids forestals i del foment de la coordinació.

El projecte Proforbiomed té la característica d’agrupar institucions molt dinàmiques en les seves regions i a nivell europeu, com el Slovenian Forest Institute (SFI), les administracions forestals de Múrcia, el País Valencià, Algarve i Sicília, la University of Western Macedonia (Grècia) entre d’altres.

Profobiomed constitueix, per tant, una oportunitat per al sector de la bioenergia de Catalunya de continuar la seva evolució cap a un mercat normalitzat, sostenible, estable i fort. Així, durant l’estada a Eslovènia, es varen visitar les instal·lacions de la xarxa de calor amb biomassa forestal del municipi de Lenart amb una potència instal·lada de 3,5 MWth.