Informe del MARM sobre l'ocupació


By Anònim - Posted on 14 Desembre 2011

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL (MARM). La biomassa serà prioritària per a crear ocupació en el medi rural.

La biomassa juntament amb el servei a les persones serà la principal creadora de llocs de treball en les zones rurals a mig termini (6 anys). El Ministeri ha publicat un estudi en els que s'identifiquen un conjunt d'àmbits claus en la creació de llocs de treball i diversificació econòmica. S'espera arribar a crear uns 85.000 llocs de treball directes i 559.500 totals. Per altre banda el fet de que s'importin biocombustibles i llavors per produir-ne fa que freni aquest creixement.

El MARM cita a la biomasa como prioritaria para crear empleo en el medio rural

Els anàlisi i informes previs realitzats per AVEBIOM (Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa), APPA (Associació de Productors d'Energies Renovables) i ASEMFO (Associació Nacional d'Empreses Forestals) han servit com a base per a que el MARM realitzi l'estudi “Oportunitats per a la creació de treball en el medi rural”. L'estudi identifica quatre àmbits prioritaris: rehabilitació d'habitatges, rehabilitació energètica, servei a les persones i utilització de biomassa per produir energia.

Per a cada àmbit, l'estimació de creació de llocs de treball seria el següent (a curt plaç, uns 2 anys): 74.000 en la rehabilitació d'habitatges, 70.000 en el servei a les persones, 60.000 amb rehabilitació energètica, 45.000 amb biomassa.


El MARM també recolza la taxa del diòxid de carbó i la rebaixa del IVA als biocarburants.

L'àmbit d'aplicació de la bioenergia és per tot el territori rural nacional, sobretot on es localitza l'economia submergida, on el cost de les actuacions es financés amb els estalvis de la ciutadania recolzats per les aportacions de l'Estat. Aquestes mesures es podrien aplicar d'immediat.

Les mesures a aplicar es resumeixen en 11 punts: la revisió del marc retributiu i les quotes per la biomassa en el PER 2011-2020; l'aprovació d'un marc regulador estable i a llarg plaç per les energies renovables; la implantació d'una taxa de CO2 per els combustibles fòssils; la rebaixa del IVA als biocarburants i al servei de calefacció que proporcionen; programes de renovació de calderes públiques de combustibles fòssils i construcció de noves xarxes de calor; equiparació de les condicions aplicades als serveis energètics amb el gas natural; i l'establiment de subvencions per la compra de calderes o instal·lacions de calefacció centralitzades vinculades a l'eficiència de les instal·lacions.

Les llavors importades per fabricar biocarburants poden frenar les previsions.

Aquestes mesures també es consideren ideals per estimular el creixement de treball en altres àmbits complementaris. A més dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions i manteniment dels “horts solars” i dels associats a les empreses de serveis energètics hi ha la producció de biocombustibles.

Aquesta producció pot ser una alternativa per els terrenys de guaret i regadiu amb poques possibilitats (com les que actualment es dediquen a la remolatxa). L'informe afirma que la importació de llavors i de biocombustibles pot frenar aquest creixement”. D'altra banda considera que les expectatives poden augmentar amb el desenvolupament dels biocarburants de segona generació, fets amb productes de baix cost, i pendents encara del desenvolupament de les tecnologies.


 

Per més informació podeu consultar: www.marm.es