2010 i la gran pujada de la biomassa


By Anònim - Posted on 13 Desembre 2011

Informe EurObserv'ER. Europa aconsegueix l'any 2010 un gran increment de biomassa

La producció d'energia primària a partir de biomassa sòlida va experimentar durant l'any 2010 l'increment més gran de tot el segle. Va passar de 73,4 milions de tones equivalents a petroli (Mtep) del 2009 a 79,3 en termes absoluts. Aquestes dades provenen del darrer baròmetre de EurObser'ER on es constata que un hivern llarg i fred (com el del 2009-2010) junt amb la consolidació de la indústria per subministrar biocombustibles de manera segura i econòmica han pogut més que la crisi a l'hora de mantenir el camí de creixement de la biomassa.

El Baròmetre de la biomassa sòlida que s'acaba de publicar confirma la tendència al increment del ús de la biomassa amb finalitats energètiques, tant per usos tèrmics com energètics, a la Unió Europea,

Els altres dos paràmetres mesurats per aquest informe també aporten creixements notables. El consum de calor va passar de 60 a 66 Mtep i en electricitat produïda de 62 a 67 Twh, el que representen increments del 10,1 i del 8,3 respectivament.

El document confirma que la millora en la producció i subministre de biocombustibles, l'increment d'instal·lacions de calderes i xarxes de calor juntament amb la innovació tecnològica han confirmat que la biomassa està en condicions de competir i superar l'oferta del gas i el carbó.

Ningú amenaça l'hegemonia d'Alemanya

Per països, Alemanya segueix al capdavant en la biomassa de la U.E. Ocupa el primer lloc en producció d'energia primària, amb 12,2 Mtep (més del 15% del total dels 27) i en producció d'electricitat, amb 10,7 Twh (també més del 15% del total), el cinquè en producció de calor, amb 0,4 Mtep, i el segon en consum de calor, 8,6 Mtep. Finlàndia i França estan en segon lloc, els segueixen molt aprop la resta de països del nord d'Europa: Suècia, Dinamarca i Polònia. Finalment Espanya manté la cinquena posició del 2009 en energia primària, la sexta en consum de calor i puja un lloc en producció d'electricitat, encara que molt llunyana amb 2,4 Twh, d'Alemanya, Finlàndia (9,4 Twh) i Suècia (9,3 Twh).

Una de les desavantatges d'Espanya respecte als altres països és el nul desenvolupament de la combustió amb carbó, a diferència d'altres com Dinamarca, Regne Unit, Bèlgica i Holanda en els que l'ús de pèl·lets en les centrals de carbó està molt estès. Tot i l'increment de la producció en Europa, l'informe destaca que bona part de la matèria primera prové d'Estats Units, Canadà i Rússia. També conclou que els pèl·lets segueixen aportant una petita part dels combustibles sòlids, ja que dues terceres parts provenen d'explotacions silvícoles i de fusta, directes o residuals, i en menys proporció de licors negres i residus agrícoles.

Com a conclusió. Des del EurObserv'ER s'espera que l'estabilitat del preu dels biocombustibles davant la contínua puja dels combustibles fòssils, l'obligació en la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle, la fermesa dels projectes bioenergètics i el augment de la confiança de les administracions i empreses mantingui l'increment de la biomassa en els propers anys.