FOREST ENERGY. Plataforma per el treball en ret.


By Anònim - Posted on 13 Desembre 2011

FOREST ENERGY, un portal sobre projectes de biomassa forestal amb grans possibilitats per a joves investigadors.

 

La pàgina web www.forestenergy.org és una plataforma per el treball en ret d'investigadors, empresses i altres interessats en aquest camp. Formar part d'una Acció COST (veure pdf adjunt) dedicada a la biomassa forestal en la que Cesefor participa (www.cesefor.com / Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Indústria de Castilla y León).

La Unió Europea ha decidit recolzar, en el marc d'una Acció COST, la modernització dels treballs d'investigació sobre biomassa forestal a Europa per refermar el paper del continent com el líder mundial en la utilització d'aquest recurs com a font d'energia, per entendre que és un element important per assolir els ambiciosos objectius 20/20/20 de la UE. No obstant, la contractació rentable i sostenible de la biomassa forestal segueix sent un desafiament per els països de tot el mon. Per fer front a aquest repte, a l'octubre del 2009 es va iniciar la Acció COST FP0902 “Desenvolupament i harmonització de les noves investigacions operacionals i procediments d'avaluació per el subministre sostenible de la biomassa forestal”, coordinat per els finesos de METLA (www.metla.fi/index-en.html).

 

En aquest projecte els joves investigadors tenen un paper molt rellevant, pel que mitjançant la plana web poden accedir a una oferta dirigida a ells, oferint per una part cursos de formació sobre el tema (Training Courses) com la possibilitat de realitzar breus estades en altres llocs per participar en projectes d'investigació sobre el tema (anomenades Short Term Scientific Missions). Les dues modalitats de formació tenen possibilitats de finançament per els particulars.

 

Contribució de Cesefor

 

El tècnic de Cesefor de I+D+i Nacho Capanero participa en el desenvolupament d'aquest programa des del Woeking Group 4, amb l'objectiu d'investigar l'estat actual dels sistemes d'anàlisi i de modelització. A més, aquest grup de treball investigarà nous mètodes de disseny de cadenes de subministre i els seus costos associats, o sigui com la disponibilitat de recursos pot ser estructurada en termes de costos i oferta.

AdjuntMida
COST.pdf135.98 KB