Biocombustibles


By Anònim - Posted on 28 Novembre 2011

LA CINQUENA PART DE L'ENERGÍA ES PODRIA GENERAR AMB BIOMASSA SENSE AFECTAR A L'ALIMENTACIÓ

Si féssim un millor ús dels residus agrícoles, dels cultius energètics i d'altres materials podríem dir que una cinquena part de l'energia mundial es podria generar amb ells”. Segons Raphael Slade, investigador del Imperial Colege del Regne Unit, és el principal autor d'un informe sobre les relacions entre producció de biomassa amb finalitats energètiques i alimentació. Segons l'estudi, l'objectiu es podria assolir sense afectar a la producció dels aliments, però la globalització de la dieta occidental no ajuda en aquest sentit.

Una quinta parte de la energía se podría cubrir con biomasa sin afectar a la alimentación

El Energy Research Centre del Regne Unit (UKERC) ha analitzat més de noranta estudis a nivell mundial sobre l'aprofitament energètic de diferents tipus de biomassa i la seva relació amb la producció agrícola i ramadera i la indústria alimentària. L'equip d'Slade, afirma que “aconseguir aquest objectiu és tècnicament possible, però dependrà dels sistemes de producció d'aliments i pautes d'alimentació que ara no ho fan gens fàcil. El principal motiu és que la població asiàtica i d'Amèrica Llatina, a mida que els seus ingressos augmenten, comencen a seguir una dieta occidental amb un elevat consum de carn”. Per aquest motiu, els investigadors consideren que el paper de l'energia dins de l'agricultura mundial es essencial, però que les interaccions entre aquestes dues àrees demanen més enteniment entre elles.


 

Els científics en agricultura, alimentació i bioenergia han de treballar units

Els analistes del UKERC remarquen la necessitat de que els científics treballin plegats i col·laborin estretament amb els que investiguen la bioenergia per fer front a reptes com la disponibilitat d'aigua i la protecció del medi ambient.

Si realment existeix una implicació de la política per fomentar la innovació i la inversió sempre sota els paràmetres de la sostenibilitat, sense afectar la fertilitat dels sols o afectar negativament als recursos hídrics. Segons afirma Ausilio Bauren, responsable de bioenergia en el Centre for Energy Policy amb Technology, afirma que “si traiem més rendiment a la terra i fent un millor us del material vegetal disponible hauríem de ser perfectament capacitats per produir bioenergia, alimentar a la població en creixement i conservar el medi ambient, al mateix temps”.


Més informació:
www.ukerc.ac.uk