Sostenibilitat de la biomassa forestal per energia


By Anònim - Posted on 22 Novembre 2011

SOSTENIBILITAT DE LA BIOMASSA FORESTAL PER ENERGÍA

 

 László Màthé, coordinador de Bioenergia, WWF Internacional.

 

  "La bioenergia, sota unes condicions adequades, pot ajudar a mitigar el canvi climàtic i assegurar una font d'energia a moltes persones del món”.

 

"Els principis de gestió forestal sostenible haurien de ser totalment implantats i verificats de manera independent”.

 

Els objectius de reducció del canvi climàtic, les oportunitats per el desenvolupament rural i la seguretat energètica han portat a marcar uns objectius ambiciosos en el camp de les energies renovables en moltes parts del món. La UE ha marcat els seus objectius del 20% en energies renovables, que inclouen l'obligatorietat del 10% per el sector del transport.

 

L'ús principal de la biomassa és la producció de calor i electricitat, però gracies a les tecnologies més avançades aviat es podrà convertir materials llenyosos en biocombustibles líquids.

 

De moment, la biomassa ja és la font d'energia renovable més gran en la UE, i un anàlisi recent de IIEP basat en els Plans Nacionals d'Acció en Energies Renovables conclou que en el 2020 la bioenergia continuarà tenint un paper principal.

 

Oportunitats i riscos

Boscos i plantacions de creixement ràpid seran el gruix del subministre de biomassa, però amb riscos. En algunes regions d'Europa ja s'observa una intensificació en l'aprofitament forestal. L'objectiu hauria de ser la mobilització dels recursos de masses arbòries que actualment no s'aprofiten (bona part dels boscos europeus).

 

Al intensificar els aprofitaments en els boscos ja en producció, traient les soques i altres subproductes, comporta certa preocupació des del punt de vista de WWF (World Wild Fund). En ambdós casos, els principis de gestió forestal sostenible haurien d'estar totalment implantats i verificats de manera independent mitjançant organismes com FSC (Forest Stewardship Council).

 

Plantacions de curta durada

Les plantacions de creixement ràpid establertes en antics terrenys agrícoles o en superfícies degradades poden suposar importants beneficis mediambientals.

Però les plantacions de curta durada també poden tenir inconvenients. Tant la tria del terreny, com les espècies a plantar, i el tipus de gestió son igual d'importants. No s'acceptaria, per exemple, la transformació d'hàbitats amb molta diversitat i caldria tenir un ús sostenible de l'aigua i del sòl.

 

WWF està treballant amb importants empreses sota el paraigües de “New Generation Plantations” (consultar PDF adjunt), per establir un manual de les millors pràctiques de gestió en el que respecte a l'establiment i el maneig de plantacions de creixement ràpid.

 

Les importacions

S'espera que la producció local europea contribueixi de forma significativa a la demanda de biomassa, encare que dependrà de l'èxit de la mobilització dels recursos europeus. L'anàlisi recent “Biomassa tèrmica i elèctrica – oportunitats i costos” (2010), remarca que les importacions tindran un paper molt important en el subministre als mercats europeus. L'estudi també conclou que en termes de mobilització de recursos, Europa està ja per sota les prediccions

de demanda previstes. Aquest fer comportarà més importacions.

 

Tot i que WWF no està en contra d'aquestes importacions, creuen que els riscos socials i mediambientals que comportaran dependran molt d'on és produeixi la biomassa. A la vegada, Europa haurà de vigilar la gestió dels seus boscos per mantenir la biodiversitat.

 

Sostenibilitat vinculant

Tenint en compte els riscos potencials associats directament al augment de la demanda de biomassa, WWF ha estat lluitant per aconseguir plans europeus de sostenibilitat legalment vinculants tant per els biocombustibles líquids com per aplicacions de biomassa sòlida.

 

Una consulta realitzada des de la UE l'any 2009 entre els interessats va confirmar la posició de WWF. Malauradament, la UE ha decidit no introduir criteris vinculants per l'us de biomassa sòlida, però aquest fet ha comportat les següents conseqüències:

 

Confusió en el mercat. Recentment la Comissió ha identificat una munió de requeriments diferents en sostenibilitat en els 27 Estats Membres. Aquest fet complica molt el subministre de biomassa, especialment per els operadors internacionals. WWW agraeix les iniciatives nacionals però creu que un pla global seria molt més eficient.     

 

Poca acceptació social. Existeix una resistència significativa en alguns sectors quan esparla de bioenergia. Molts projectes per construir plantes elèctriques estan lluitant per obtenir les llicències degut a la resistència local. La manca de requeriments ferms i obligatoris sobre sostenibilitat fa que aquests projectes siguin vulnerables, sobretot quan es tracta de biomassa importada.

 

Sostenibilitat i credencials d'actuacions en GEI (Gasos D'efecte Hivernacle). Sense un conjunt de criteris obligatoris respecte a la sostenibilitat, les implicacions mediambientals dels objectius de la UE per les renovables es posaran en dubte. Tenint en compte la creixent demanda de biomassa (també en l'us de biomaterials) la UE hauria de donar la màxima prioritat a les vies més eficients per utilitzar uns recursos limitats.

 

A finals d'aquest any 2011, la UE ha de revisar les actuals disposicions sobre sostenibilitat de la biomassa. WWF vol fer una crida a tots els agents implicats per a que treballin per aconseguir un pla ampli, sòlid i obligatori.

 

Les disposicions actuals son inadequades i els riscos socials i mediambientals, evidents. De la mateixa manera, la confusió resultant i les divergències estan provocant seriosos interrogants sobre els objectius del 20% que s'han marcat per les energies renovables.

 

 

AdjuntMida
NGP_Bioenergy_Carbon_Report.pdf5.37 MB