BIOMASS TRADE CENTRE


By Anònim - Posted on 25 Octubre 2011

Un model austríac a seguir: Els “Biomass Trade Centre”

 

En front les oscil·lacions en el mercat de la disponibilitat biomassa, ha nascut a la regió austríaca de Estiria el projecte dels “Centres Regionals de Biomassa” (http://www.biomasstradecentre2.eu). Aquests centres funcionen com una estació de servei de combustible, en aquest cas de biomassa d'alta qualitat, i està gestionat pels mateixos productors de la zona.

Els preus de la llenya, de l'estella i del pèl·let de moment son força estables. A la vegada la producció de biomassa està creant productes alternatius per a l'agricultura i noves àrees d'activitat per el sector agrícola i per el forestal. Aquests centres generen un valor afegit tant pels agricultors com pels clients ja que tenen garantit durant tot l'any la disponibilitat del biocombustible en totes les seves modalitats (llenya, estella, pèl·let, briquetes ...) i la seva alta qualitat. Tota aquesta gamma de productes es veu reforçada amb l'assessorament als clients particulars, empreses, edificis municipals o district heatings per solucionar qualsevol qüestió referent a la biomassa.

 

El primer cop que es va crear un Centre de Biomassa va ser a Waldstein l'any 2005 en el que varen participar més de 60 productors forestals. En l'actualitat a Estiria disposen de 3 Centres de subministre de biomassa. La Cambra d'agricultura i forest de la localitat junt amb la Cooperativa de Propietaris de Boscos d'Estiria estan promovent la creació de més centres de biomassa.

 

AVEBIOM (www.avebiom.org) i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (www.ctfc.cat) representen a Espanya en el projecte “Biomass Trade Centre II” (www.biomasstradecentre2.eu) dins el marc del Intelligent EnergyEurope (IEE) per poder desenvolupar aquest model amb tant d'èxit a Austria i altres països europeus.