Jornada a l'Institut Botànic de Barcelona


By Anònim - Posted on 26 Setembre 2011

15 DE JUNY 2.011 INSTITUT BOTÀNIC DE BARCELONA

 

L'acte va ser organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Institut Botànic. Van assistir un centenar de professionals del sector forestal i dels seus productes. El nou Director General de Medi Natural, Sr. Josep Escorihuela, va prestar les principals línies forestals del nou govern.

 

 

 

 

La presentació de la jornada va anar a càrrec del Sr. Xavier Clopés, Subdirector General del Medi Natural i Biodiversitat, que va presentar el projecte ROK-FOR. En la seva intervenció va reflexionar sobre la dinàmica del sector forestal entre la part privada i la pública, en el que fer silvicultura resulta costós per manca de regulació i per la globalització del mercats. Actualment arriba fusta lituana i sèrbia a preus més baixos que la catalana. Va remarca que a Catalunya les capacitats son excel·lents per crear noves eines i solucions, sense oblidar els productes secundaris del bosc i els serveis ambientals, i que només manca cohesionar les institucions i el centres de recerca.

 

El Director General va destacar que cal recuperar polítiques de fusta, d'intervenció al bosc i va explicar que en els propers quatre anys la política forestal es desenvoluparà en els següents quatre eixos:

 

  • anàlisi de mercats i potencials zonals,

  • els serveis ambientals,

  • la prevenció d'incendis,

  • i la recerca orientada principalment a la mecanització racional dels aprofitaments.

 

A continuació va intervenir la Directora del CTFC Sra. Glòria Dominguez que va destacar que el món de la recerca pot donar respostes a les preguntes formulades del món forestal sempre i quan existeixi un bon diàleg entre el consell d'expert, la societat, els polítics i els investigadors. Les línies de recerca que cal potenciar principalment en el sector són la caracterització i millora de les matèries primeres (fusta), l'anàlisi del cicle de vida dels productes forestals (ACV), la certificació de qualitat tant de l'estella com del pèl·let, la producció de biocombustibles líquids i la millora dels aprofitaments forestals davant els nous mercats entre altres.

 

El vicepresident del COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España), el Sr. Joan Rovira, va exposar els lligams entre les polítiques forestals europea, estatal i catalana destacant la llei forestal com pionera. Va destacar que aquí ser propietari forestal no té cap reconeixement social a diferència dels països septentrionals i que cal professionalitzar i estructurar aquesta figura per convertir-se en gestors, més que conservadors, del medi natural. El Sr. Rovira va afegir que les estratègies del sector forestal han d'anar encaminades cap a les següents línies:

 

  • Millorar la comunicació entre els departament de la Generalitat amb l'objectiu d'augmentar la percepció social del sector, generar demanada i aconseguir crear cultura forestal entre la societat.

  • Realitzar estudis de mercat i desenvolupament per crear riquesa i ocupació a Catalunya. Cal que l'administració prengui mesures adients per proporcionar avantatges fiscals a les empreses, per agilitzar els tràmits, per facilitar la contractació, ...

  • Donar suport a les empreses que mobilitzen fusta facilitant les zones d'accés als boscos, millorant les condicions de transport, portar a terme una gestió forestal conjunta, entre altres.

  • Finalment cal aprofitar estructures ja existents, com la Taula Intersectorial de la Fusta per definir les línies d'actuació prioritàries a Catalunya i potenciar el sector energètic com la biomassa forestal.