Rússia i la biomassa


By Anònim - Posted on 06 Setembre 2011


Biomassa per una ciutat de Rússia de 60.000 habitants


 


A la ciutat rusa de Severoonezhsk situada al nord-oest del pais, ón s'assoleixen temperatures de fins 40º sota zero, s'ha instal·lat un sistema de calefacció de biomassa. El promotor de la instal·lació és el gegant del gas Gazprom.S'han montat quatre calderes Global de 6 MW de potència cadescuna. Estàn alimentades amb estella que prové dels boscos que envolten la ciutat on hi ha una gran activitat forestal i dels residus de les serradores locals. Abans la ciutat s'escalfava amb fuel-oil amb els perjudicis que això comportaba. Amb el canvi s'han reduit les emissions de CO2 en 26 mil tones anuals. A la vegada els costos de cobustible s'han reduit a cost zero, s'han creat nous llocs de treball i s'ha reduit l'amuntegament de residus de fusta en abocadors.


 


El combustible és una barreja de difentents materials amb una proporció del 2,7% d'estella i una humitat entre el 30-50%, escorça amb el 5,5%, serradures amb el 52% i altres residus de serradores locals amb el 39,8%. La biomassa s'emmagatzema en una nau de 1.500 m3 i alimenta les quatre sitges de pis mòbil de cada caldera.


 


    El govern rus després de l'èxit d'aquesta experiència ha llistat 400 altres possibles   instal·lacions de característiques similars.


 


Notícia original a www.grupnovaenergia.com.