2011 any internacional dels boscos


By Anònim - Posted on 11 Gener 2011

2011 - ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS

L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 2011 com a l'any internacional dels boscos per prendre consciència sobre la  gestió sostenible de tots els tipus de boscos.

 A la web de l'any internacional dels boscos hi trobareu informació sobre esdeveniments que s'organitzen al llarg de l'Any Internacional, així com eines web interactives i recursos per promoure el diàleg sobre els boscos.

El logotip de l'Any Internacional dels Boscos-2011 vol il·lustrar el lema “Els boscos per a les persones” i donar més importància al paper de les persones en l'ordenació sostenible, la conservació i l'explotació sostenible dels boscos del nostre món.

La secretaria del Foro de les Nacions Unides sobre els Boscos està construint un lloc web per oferir una plataforma en on-line amb totes les informacions referents a la celebració de l'Any. Aquest lloc audiovisual comptarà amb eines interactives on-line per promoure l'enviament d'opinions i el diàleg, i amb elements essencials com un calendari de les iniciatives nacionals, regionals i internacionals relacionades amb l'Any, com fotos, vídeos i presentacions sonores i de Power-Point. Aquest lloc inclourà un portal dedicat a medis