CURS DE DISENY I INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA


By Anònim - Posted on 09 Novembre 2010

9, 16, 23, 17 de novembre de 2010 - MANRESA

Objectiu del curs: dotar als assistens dels coneixements bàsics sobre la biomassa i els seus beneficis, així com del disseny i la instal·lació de calderes de biomassa i els seus beneficis, així com del disseny i la instal·lació de calderes de biomassa per poder-ne aconsellar la seva instal·lació i promoureń la seva expansió a la comarca.

Destinataris: projectistes d’edificis i instal·lacions i instal·ladors de calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària. Es dirigirà, per tant, a:

• personal tècnic dels ajuntaments de la comarca del Bages

• socis del Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i Berguedà

• així com als membres dels següents col·legis professionals: Col·legi d’Enginyers Tècnics de Manresa, Col·legi d’Enginyers Industrials (demarcació de la Catalunya Central), Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (Bages-Berguedà-Anoia) i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Delegació del Bages-Berguedà).

Durada: 14h. aprox. (3 sessions teòriques -de 17h a 20h- i 1 sessió pràctica -1 dissabte/matí-)

S’ha proposat que aquest curs es porti a terme els dies 9, 16 i 23 de novembre per a les classes teòriques i el dia 27 de novembre per la sessió pràctica.

Ubicació: El curs es portarà a terme a les instal·lacions que disposa el Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i Berguedà. (Font dels Capellans, octogonal 12 - baixos - MANRESA)

CONTINGUT:

Mòdul 1. Introducció a la biomassa (dimarts 9.11.10)

Mòdul 2. Disseny d'instal·lacions de calderes de biomassa (dimarts 16.11.10)

Mòdul 3. Gestió i aspectes econòmics de les instal·lacions de biomassa (dimarts 23.11.10)

Mòdul 4. Visites tècniques a instal·lacions de calderes de biomassa (dissabte 27.11.10)

(Més informació)