Els reptes del comerç mundial de pèl·let


By Anònim - Posted on 02 Setembre 2010

El pèl·let es converteix en una matèria primera objecte de compra/venda al mercat internacional de l'energia.

Raul Kirjanen, un dels experts mundials en comerç internacional de pèl·let ens avança en aquest article les claus que desenvoluparà durant la seva ponència al V Congrés Internacional de Bioenergia titulada "Reptes i Tendències del comerç de pèl·let a gran escala" dins de la jornada dedicada a pèl·let i Economia, a Valladolid, el 26 d'Octubre de 2010, organitzat per AVEBIOM i coincidint amb la fira Expobioenergía2010.

El nou combustible pot augmentar la seguretat energètica i reduir els costos de l'energia en nombroses regions, a més de contribuir a reduir l'impacte ambiental de la generació energètica. Al 2009 es van vendre més de 13 milions de tones de pèl·let al món, però la normalització del comerç a escala global encara ha de solucionar alguns esculls.

Polítiques estables

En opinió de Raul Kirjanen, Director General de Graanul Invest, "el principal problema en el comerç a gran escala del pèl·let és la indefinició de les polítiques nacionals, que difficulta a les empreses d'energia l'establiment d'estratègies a llarg termini. I per descomptat, això també passa en el cas dels subministradors de combustible. Aquesta ambigüitat és font de tensions als mercats (excés/escassetat d'oferta)."

Els principis bàsics per al desenvolupament de les EERR a la UE estan definits, encara que encara els Estats han de concretar les accions a escala nacional.

Kirjanen veu que al mercat de la fibra de fusta la crisi ja està gairebé remuntada; el preu de la fusta i la cel·lulosa estan augmentant i les companyies energètiques gaudeixen de preus de l'electricitat bastant bons. Per Kirjanen la limitació actual dels preus "està més relacionada amb la situació ofereix/demanda que amb la situació financera de les empreses".

Investigació i Desenvolupament

Als grans grups de producció d'energia i biocombustibles els preocupa assegurar la matèria primera i optimitzar la logística dels seus processos. Els esforços en R+D es destinen a buscar la manera d'augmentar la matèria primera disponible i a modificar les característiques tècniques del  pèl·let per facilitar la seva manipulació i abaratir el seu transport.

Kirjanen explica les línies generals de desenvolupament que seguirà el Grup Graanul en els propers anys; buscant augmentar l'eficiència de la fabricació de pèl·let, la capacitat productiva i la qualitat del pèl·let, "construirem centrals de cogeneració al costat de 4 de les nostres majors fàbriques de pèl·let en els Estats Bàltics". I per tractar d'assegurar el subministrament de matèria primera, "estem considerant molt seriosament introduir-nos en el sector forestal i desenvolupar mètodes que ens permetin aprofitar al màxim el màxim de recursos forestals".

La companyia construirà en breu dues noves plantes, una a Letònia, amb 180.000 t/any i en la cost Nord-est d'EUA, de 150.000 t/any de capacitat.

Raul Kirjanen oferirà una ponència al V Congrés Internacional de Bioenergia sota el títol "Reptes i Tendències del comerç de pèl·let a gran escala" dins de la jornada dedicada a pèl·let i Economia, a Valladolid, el 26 d'Octubre de 2010, organitzat per AVEBIOM i coincidint amb la fira Expobioenergía2010.

MADERASOSTENIBLE.COM - 02/09/10