Les emissions de CO2 es redueixen un 12% a la Comunitat i l'eficiència energètica millora un 17% entre 2006 i 2009


By Anònim - Posted on 29 Desembre 2010

El 36,5% de la potència elèctrica el 2010 procedirà d'Energies Renovables i s'espera aconseguir el 40% el pròxim any

El conseller d'Infraestructures i Transport, Mario Flores, ha presentat Aquest dimecres les Dades Energèticues de la Comunitat Valenciana 2009, que revelen que les emissions de CO2 a la Comunitat es van reduir  un12% respecte al 2008, en tant que l'eficiència energètica va millorar prop de 7%, un 17% en quatre anys (2006-2009).

Flores, que ha estat acompanyat en la roda de premsa pel director general d'energia, Antonio Cejalvo, ha indicat que la intensitat energètica a la Comunitat és un 10% inferior que la mitjà nacional. Així mateix, ha destacat que la potència instal·lada va pujar uns 7.167 megawatts, un 26% d'un superior jeràrquic la màxima demandada, que va ser de 5.681 megawatts.

Més del 74% de tota la potència elèctrica instal·lada a la Comunitat procedeix de les centrals d'Alta Eficiència Energètica de Cicle Combinat i de les Energies Renovables. Aquestes últimes van aportar el 2009 el 35% de tota la potència de la Comunitat i la previsió per al  2010 és que s'assoleixi el 36%.

Els Cicles Combinats de gas natural aporten 2.792 megawatts (MW) de potència, l'E

energia hidràulica i de BIOMASSA 1.314 MW, l'energia nuclear de 1.085 MW, la cogeneració  i residus un total de 757 MW, l'energia eòlica 684 MW, i l'energia solar fotovoltaica un total de 227 megawatts.

L'eficiència energètica de la Comunitat, és a dir la quantitat d'energia que fa falta per produir una unitat de PIB, va disminuir un 7% respecte a l'any anterior i en els darrers quatre anys ha millorat un 17%.

Un altre dels punts Que recull el balanç EL AL Descens del Consum de Petroli, Que s'ha Reduït de l'ONU 11 Per Cent respecte al 2008. Tot i així, continua Sent la Font Energètica Més utilitzada a la Comunitat, i representants Que el 40,9 per cent de tot El Consum Energètic, Seguida de gas natural de El, Amb 31,6 Per Cent, i la del Energia nuclear Amb 18 anys, 7 Per Cent.

Efecte de la crisi

Cejalvo ha apuntat que un 4% del descens del consum de petroli podria ser degut a una menor activitat reconòmica com a conseqüència de la crisi, especialment en el sector industrial i en el transport.

El consum de gas natural també es va reduir el 2009 un12% "probablement per les indústries de Castelló, on més es consumeix aquest tipus de carburant", ha remarcat el conseller, que ha atribuït el descens del consum energètic a les llars a les campanes d'estalvi del Consell.

D'altrabanda, Flores ha destacat l'increment de la generació d'energia elèctrica à partir de fonts d'energia renovables no hidràuliques, que va augmentar un 49% respecte al 2008, a causa en gran mesura al Pla Eòlic de la Comunitat.

El balanç recull que la forma de generar electricitat a la Comunitat és un 24% més neta que a la resta d'Espanya ja que per a generar un quilowatt hora "a Espanya semeten 260 grams de CO2 a l'atmosfera, mentre que en el territori valencià s'utilitzen 198 grams de CO2.

En total, la Comunitat Valenciana va consumir al 2008 unes 11,23 milions de tones equivalents de petroli, un 9% menys que el 2008, i representa un 8,57% de tot el consum energètic d'Espanya i el 0,62% d'Europa.

En quant al consum per sectors econòmic aquest va disminuir en un 11% respecte al consum energètic de 2007. El sectorque més energia va consumir va ser el transport, amb un 42% del total.

20MINUTOS.ES -