L'IDAE i el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques a Espanya signen un conveni per impulsar les renovables d'ús domèstic


By Anònim - Posted on 28 Desembre 2010

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya (CGCAFE) han signat un conveni pel qual ambdós organismes es comprometen a col·laborar en la divulgació de les línies de finançament que promou l'IDAE per l'impuls de les energies renovables tèrmiques en edificació i que es concreten en els programes de Biomcasa (biomassa), Solcasa (solar tèrmica) i Geotcasa (geotèrmica). A aquests programes se sumarà en els pròxims mesos el denominat GIT (Grans Instal·lacions Tèrmiques), per finançar instal·lacions de més potència, especialment indicat per a xarces de calefacció distribuïda.

El sector Domèstic-Llar és responsable d'aproximadament el 16,7% total de l'energia primària consumida a Espanya, per darrere dels sectors Transport i Indústria (amb 40,2 i 30,4% respectivament) i molt per sobre del corresponent al sector Serveis, amb un 9,3% del total.

Així mateix, el 67% de l'energia primària consumida en el sector Domèstic-Llar correspon a usos tèrmics (Calefacció, 46% i ACS, 21%), de manera que aproximadament el 11,2% de l'energia primària total a Espanya es consumeix en llars, en forma de calor.

La implicació dels administradors, determinant

Per la seva capacitat de decisió final sobre tots els assumptes que afecten els serveis dels edificis que gestionen, la implicació dels administradors de finques és determinant per aconseguir els objectius d'implantació d'instal • lacions que utilitzin els recursos renovables abans esmentats.

La signatura d'aquest conveni significa doncs un gran pas endavant en l'objectiu ja que establirà un canal directe d'informació als administradors de finques que ja han valorat les avantatges mediambientals i econòmiques d'aquest tipus d'instal lacions tant per a aigua calenta sanitària com per calefacció i climatització . Amb el mateix nivell de confort que les convencionals s'ofereix a més, a través dels programes de l'IDAE, un sistema de finançament a través de les empreses de serveis energètics.

Empreses de serveis energètics, facilitats per a l'usuari

Les Empreses de Serveis Energètics (ESSES), accedeixen al finançament de l'IDAE, un cop han estat habilitades dins de cada programa i són aquestes les que dissenyen, executen i mantenen les instal.lacions a casa del client-tant en edificis públics com privats-havent garantir almenys un 10% d'estalvi de cost respecte de la factura energètica a partir de combustible fòssil, incloent el pagament finançat de la instal lació, sense que el client hagi de desemborsar cap quantitat econòmica fins l'arrencada del servei. Al cap d'un període de temps no superior als 10 anys la instal lació, ja amortitzada, passa a ser propietat de l'usuari.

A través del Conveni signat es duran a terme conjuntament actuacions encaminades a aconseguir la major difusió i promoció a la totalitat d'escoles d'administradors de finques d'Espanya i als seus col.legiats, de les tecnologies i les línies promogudes per IDAE per al finançament d'energies renovables en edificis de habitatges com a font d'energia tèrmica d'ACS, calefacció i climatització. Entre altres activitats, cal destacar:

* Celebració de Jornades de Divulgació a 8-10 Col.legis Territorials d'Administradors de Finques, incloent visites a instal.lacions i contacte amb ESSES habilitades.
* Activitats de Difusió al "Trobada Nacional de Joves Administradors de Finques d'Espanya" (Segòvia, Juny 2011) i en el "Congrés Nacional d'Administradors de Finques d'Espanya" (València, maig / juny 2012).
* Informació general, canal de resolució de dubtes a l'administrador de finques, distribució de tríptics i introducció d'articles, entrevistes i notícies en relació a les línies, a través dels diferents mitjans de comunicació habituals de Col.legis i del propi Consell.

CONSTRUIBLE.ES - 28/12/10