Els subproductes de la castanya com a font d'energia renovable


By Anònim - Posted on 07 Desembre 2010

CASTANEA, un projecte per guanyar mercats exteriors per la castanya.

Està previst un estudi dels subproductes de la castanya com a font d'obtenció d'energies renovables mitjançant l'ús de calderes de biomassa.

Contempla l'aprofitament de la producció excedentària de castanya, la recerca de nous mercats i canals, així com l'estudi de l'ocupació dels subproductes de la castanya com a font d'energia renovable. Compta amb una subvenció de 427.700 euros.

El Ministeri de Medi Rural, a través de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, ha aprovat la posada en marxa del projecte pilot d'innovació Castanea, una iniciativa presentada per la Confederació Estatal de Medi Ambient i Desenvolupament Rural (COFEDAMER) per a la comercialització de la castanya en els mercats exteriors.

Aquest projecte, finançat pel MARM amb una subvenció de 427.700 euros, consisteix en l'aprofitament de la producció excedentària de castanya a través de la recerca de nous mercats i canals; l'anàlisi de les característiques de producte i les seves aplicacions alimentàries i no alimentàries, així com l'estudi de l'ocupació dels subproductes de la castanya com a font d'energia renovable per al seu aprofitament en calderes de biomassa.

Per això, entre les activitats programades es contempla l'elaboració d'un estudi de mercat, amb la identificació de nous canals i destinacions, juntament amb una anàlisi de les característiques de producte exigides pel públic objectiu.

Amb aquesta base es portaria a terme una experiència pilot amb propietaris de terrenys productors de castanya amb la qualitat descrita per l'estudi de mercat, a fi de comercialitzar el producte a través dels canals identificats en els mercats que es determinin com a objectiu.

Els nous mercats permetrien també donar sortida als excedents de producció que es deixen d'aprofitar en els terrenys dedicats a cultiu, i que no estan aportant un retorn a les economies dels mitjans rurals en els quals estan enquadrats.

També està previst un estudi dels subproductes de la castanya com a font d'obtenció d'energies renovables mitjançant l'ús de calderes de biomassa, així com la difusió del projecte i els resultats obtinguts amb l'objectiu de facilitar la transferibilitat dels coneixements adquirits, per aconseguir un efecte multiplicador en altres zones augmentant les taxes d'ocupació estable en el medi rural.

Aquesta iniciativa es durà a terme a Extremadura, concretament a les localitats de Navezuelas, Guijo de Santa Bàrbara i Guadalupe (Càceres) i al Valle de Matamoros, Cabeza de Vaca, Valle de Santa Anna (Badajoz), així com a Galícia a A Mesquita , Viana do Bolo, Villariño de Conso (Orense) i a Quiroga (Lugo).

AGROCOPE.COM - 7/12/10